Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos on paradoksaalisesti johtanut merijään laajenemiseen Etelänavalla, kertoo Nature-lehti.

Lehden mukaan tutkijoille on aiheuttanut päänvaivaa se, miksi merijään pinta-ala kasvaa Etelänavalla, kun taas Pohjoisnavalla merijää on sulanut huomattavasti kolmen vuosikymmenen aikana. Nature-lehden mukaan Etelänavalla jääpeitteen kasvu ei ole kovin voimkasta, mutta kuitenkin merkittävää.

Nature Geoscience -lehdessä julkaistu tuore artikkeli kuitenkin viittaa siihen, että taustalla on erikoinen paradoksi.

Tutkijoiden mukaan ilmaston lämpeminen sulattaa Etelämantereen jääpeitettä, ja kylmät sulamisvedet puolestaan luovat rannikolle kylmän kerroksen. Mantereen jään sulaminen siis kylmentää ympäröivää merta.

Kylmä kerros suojaa merijäätä lämpimämpien pohjavesien sulamisvaikutuksilta, jolloin jääpeitten pinta-ala ei pienene, vaan voi jopa kasvaa.

Etelämannerta ympäröivän merijään laajenemisen syitä on selvitetty aiemminkin, ja myös tuulen vaikutusta on pidetty yhtenä syynä jääpeitteen kasvamiseen ilmaston lämpenemisestä huolimatta.