Retorisella tasolla työnantajat ja palkansaajat ovat yhtä mieltä siitä, että paikallista sopimista on edistettävä työpaikoilla. Siitä, mitä paikallinen sopiminen käytännössä tarkoittaa, ollaan kuitenkin varsin erimielisiä.