Europan komissio ehdottaa yhteisen matkustajatieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) käyttöönottoa EU:ssa. Ehdotus on osa kokonaisuutta, jolla EU pyrkii tehostamaan Schengen-ulkorajojen valvontaa ja vahvistamaan EU:n sisäistä turvallisuutta.

–ETIAS-järjestelmä on ennakkorekisteröitymisjärjestelmä sellaisten EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolisten maiden kansalaisille, jotka eivät tarvitse viisumia EU-alueelle. Tällaiset matkustajat täyttäisivät jatkossa ennen matkaansa ETIAS-hakemuksen verkossa, Suomen sisäministeriö selvittää omassa tiedotteessaan.

Ministeriön mukaan järjestelmän käyttöönoton on tarkoitus tehostaa erityisesti maahantulon edellytysten ennalta selvittämistä ja rajatarkastuksia sekä terrorismin torjuntaa ja etsintäkuulutettujen henkilöiden paljastamista ennen kuin he tulevat EU-alueelle. ETIAS-järjestelmän avulla kerättäisiin etukäteen rajatarkastuksissa tarvittavaa tietoa esimerkiksi turvallisuusuhkista, laittomasta maahanmuutosta sekä kansanterveydellisistä uhkista.

Komissio ehdottaa, että ETIAS-keskusyksikkö perustettaisiin Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) yhteyteen. Jokaisen jäsenmaahan perustettaisiin kansallinen ETIAS-yksikkö.

Sisäministeriön mukaan Suomessa valtioneuvosto suhtautuu ehdotukseen pääosin myönteisesti, mutta korostaa, että Euroopan unionin rajanylitystietojärjestelmä (EES, Entry Exit System) tulisi priorisoida ETIAS -järjestelmään nähden. Valtioneuvoston näkemyksen mukaan EES:in kautta saadaan kerättyä ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten rajanylitystiedot ja biometriikka.