Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell katsoo turvallisuusympäristön muuttuneen perustavanlaatuisesti, kun hybridivaikuttamisen aikana aseina käytetään ”kaikkea” – kuten siirtolaisuutta Puolan kohdalla.