Eduskunnan suuri valiokunta päätti keskiviikkona linjauksestaan EU:n ennallistamisasetukseen, jolla pyritään luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Suomen kannan asetukseen, joka on herättänyt kiihkeää keskustelua ja tietyiltä osiltaan vastustusta, määrittelevät yhteistoiminnassa valtioneuvosto ja suuri valiokunta.