EU:n kilpailukykyasioista vastaavat ministerit ovat kokoontuneet tänä aamuna Brysseliin. Ministereiden on tarkoitus saavuttaa EU-maiden yleisnäkemys