Euroopan parlamentti on hyväksynyt tiistaina päätöslauselman, jossa vaaditaan naisten osuuden kasvattamista pörssiyhtiöiden ylimmässä johdossa.

Parlamentin hyväksymän päätöslauselman vaatimus on kova. Se merkitsee, että naisten osuutta pörssiyhtiöiden ylimmässä johdossa tulisi seuraavan neljän vuoden aikana kasvattaa kolminkertaiseksi aina 30 prosenttiin.

Vuonna 2020 naisten osuus tulisi olla 40 prosenttia yritysten johdossa.

Parlamentin hyväksymä päätöslauselma ei ole sitova, eikä edellytä lainsäädäntöä. Parlamentti kuitenkin kehottaa komissiota esittämään myös lainsäädäntötoimia jo ensi vuonna, mikäli yritykset eivät suostu vapaaehtoisesti kasvattamaan naisten osuutta.

Nykyisin pörssiyritysten toimitusjohtajista on ainoastaan 3 prosenttia naisia ja ylimmässä johdossa naisia on 10 prosenttia.

Parlamentti korostaa, että valittaessa henkilöitä yritysten johtoelinten tehtäviin perusteena on oltava vaadittu pätevyys ammattitaidon, tutkintojen ja kokemuksen osalta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että naisten huomattava edustus johtoasemissa on taloudellista tulosta ja kilpailukykyä edistävä väline.