Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina suurella enemmistöllä (506 puolesta, 150 vastaan, 28 tyhjää) päätöslauselman, jolla se vaatii komissiota ryhtymään välittömiin toimiin uuden oikeusvaltiolain soveltamisessa ja EU-varojen puolustamisessa oikeusvaltiorikkureita vastaan.