Euroopan parlamentti on hyväksynyt lakiluonnoksen rajanylitystietojärjestelmästä, joka korvaa passien leimaamisen Schengen-alueen ulkorajoilla. Tällä muun muassa helpotetaan laittomaan maahanmuuttoon ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen puuttumista.

Rajanylitystietojärjestelmän uskotaan olevan käytössä vuonna 2020.

Parlamentti tuki tänään keskiviikkona täysistuntoäänestyksessä sähköisen rajanylitystietojärjestelmän perustamista Schengen-alueen ulkorajojen passintarkastusten nopeuttamiseksi. Järjestelmään kootaan tietoja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten matkoista ja tallennetaan tiedot alueelle saapumisesta ja poistumisesta muiden kuin EU-kansalaisten osalta. Lisäksi tallennetaan muun muassa nimi, sormenjäljet ja kasvokuva.

Tietojen tallentamiseen ei vaikuta se, vaaditaanko matkustajalta viisumia vai ei.

Rajanylitystietojärjestelmän avulla on jatkossa helpompaa varmistaa, että lyhyiden oleskelujen sallittu pituus ei ylity. Sallittu pituus on 90 päivää 180 päivän aikana.

Järjestelmä korvaa passien leimaamisen ja nopeuttaa rajanylitystä. Samaan aikaa järjestelmän odotetaan edesauttavan yli sallitun pituuden ajan EU:ssa oleskelevien henkilöiden ja identiteettivarkaiden kiinnijäämistä.

Tiedot henkilöistä, joiden pääsy Eurooppaan on evätty, säilytetään kolmen vuoden ajan. Tietoja voidaan käyttää terroritekojen tai vakavien rikoksien estämiseen tai tutkintaan. Uuteen järjestelmään tallennetut tiedot jaetaan muiden rajantarkastuspisteiden kanssa ja näin voidaan estää yhdellä rajalla pysäytettyjen henkilöiden saapuminen Eurooppaan toisen ulkorajan kautta.

Raja- ja viisumiviranomaisilla on pääsy tietojärjestelmään. Tiedot ovat myös Europolin käytettävissä. Kansallisilla turvapaikkaviranomaisilla ei ole pääsyä tietojärjestelmään.

– Rajanylitystietojärjestelmän myötä rajanylityksestä tulee helpompaa ja nopeampaa. Sen avulla myös terroristien ja muiden väärennettyjä henkilöllisyyksiä käyttävien rikollisten havaitsemisesta tulee helpompaa, sanoi esittelijä Agustin Diaz De Mera (EPP).

Neuvosto ja parlamentti olivat päässeet luonnoksesta alustavaan sopuun jo kesäkuussa. Tänään se hyväksyttiin äänin äänin 477–139. 50 äänesti tyhjää.

Lisäksi mepit hyväksyivät tarvittavat muutokset lakiluonnokseen, jotta rajanylitystietokanta saadaan sisällytettyä Schengenin rajasäännöstöön. Tältä osin äänet jakautuivat 496–137 vastaan, 32 tyhjää.