Euroopan komission kyselytutkimus selvitti eurooppalaisten suhtautumista seksuaalirikoksiin. Osa kyselytuloksista on järkyttänyt maailmalla.

Eräässä kysymyksenasettelussa huomautettiin, että joidenkin ihmisten mielestä seksuaalinen kanssakäyminen – sana ”sexual intercourse” tarkoittaa myös yhdyntää – ilman toisen ihmisen suostumusta voi tietyissä olosuhteissa olla hyväksyttävää. Vastaajille esitettiin erilaisia vaihtoehtoisia hyväksyttäviä skenaarioita, minkä lisäksi yksi vaihtoehto oli, että toiminta ei ole missään mainituissa olosuhteissa hyväksyttävää.

Jopa 11 prosenttia suomalaisvastaajista – joita oli kaikkiaan noin tuhat – hyväksyi joissain oloissa raiskauksen eli yhdynnän tai muun seksuaalisen kanssakäymisen ilman toisen osapuolen suostumusta. Suomalaisvastaajista 88 prosenttia vastasi, että mikään mainituista skenaarioista ei tuonut hyväksyntää yhdynnälle ilman toisen suostumusta.

Skenaarioista hyväksytyin oli tilanne, jossa uhri lähti itse vapaaehtoisesti kotiin jonkun kanssa vaikkapa juhlista. Seitsemän prosenttia vastaajista piti tällöin seksuaalista kanssakäymistä hyväksyttävä ilman suostumustakin. Kuusi prosenttia suomalaisvastaajista puolestaan hyväksyi skenaarion, jossa uhri ei selkeästi kieltäytynyt seksistä tai ei taistellut vastaan.

Provokatiivisen tai seksikkään pukeutumisen sekä toisaalta humalatilan vuoksi raiskauksen oli valmiita hyväksymään 3 ja 2 prosenttia suomalaisvastaajista.

Tietyissä EU-maissa ja EU:ssa yleisesti suhtautuminen oli vielä väljempää kuin Suomessa. Vain 68 prosenttia kaikista EU-maiden vastaajista katsoi, että seksi ilman toisen suostumusta ei ole missään olosuhteissa hyväksyttävää.

Mikäli kyselyyn on luottaminen, jopa 27 prosenttia eurooppalaisista pitää raiskausta hyväksyttävänä joissakin olosuhteissa. Vastaajia oli kaikkiaan noin 28 000. Kyselystä aiemmin kertonut Washington Post kommentoi, että hyväksyvä asenne ei liity vain maahanmuuttajaväestöön, vaan esimerkiksi syntyperäisistä saksalaisista 27 prosenttia eli EU-keskiarvoa vastaava luku hyväksyi joissain tilanteissa seksuaalisen kanssakäymisen ilman suostumusta.

Tutkimuksesta ovat uutisoineet maailmalla muun muassa al-Jazeera sekä Washington Post. Suomessa sen nosti ensin esiin Ilta-Sanomat.

Kyselyn taustalla on Euroopan komission huoli erityisesti naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta ja muusta väkivallasta. Vaikka sekä miehet että naiset kohtaavat väkivaltaa sukupuolensa perusteella, on suurin osa seksuaalisen väkivallan uhreista naisia, komissio toteaa selvityksessä.