Euroopassa rakennetaan nyt pelon politiikkaa, katsoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Puolue julkisti maanantaina oman eurovaaliohjelmansa.

”Tällä hetkellä monet poliittiset liikkeet eri Euroopan maissa yrittävät antaa sellaista kuvaa, että ihmisten kokema epävarmuus ja turvattomuus johtuisi sellaisista turvallisuusuhkista kuten siirtolaiset, muualta tulevat ihmiset, tai esimerkiksi kansainvälinen terrorismi”, Andersson sanoo viitaten eurooppalaisiin kansallismielisiin ja populistisiin puolueisiin.

”Ratkaisuksi ne esittävät pelkoon pohjautuvaa politiikkaa, eli että rakennetaan uhkakuvia ja pelkotiloihin vetoamalla tehdään politiikkaa ja rakennetaan omaa kannatusta”, hän jatkaa.

Eurovaaleissa vasemmistoliitto pyrkii asemoitumaan näitä puolueita vastaan. Sen oma vaalislogan on ”Eurooppa ilman pelkoa”.

”Todellisuudessa meidän mielestämme keskeiset turvallisuusuhat ovat eriarvoistuminen niin maiden sisällä kuin niiden välillä sekä ilmastonmuutos, jonka ratkaisemisessa on kyse ei ainoastaan Euroopan, vaan myös Suomen koko maailman tulevaisuudesta”, Andersson sanoo.

”Ihmisten arkeen liittyvät epävarmuudet, turvattomuus ja ongelmat – kuten työttömyys, ilmastonmuutos tai tapa, jolla veroparatiisitalous nakertaa EU:n jäsenmaiden hyvinvointipalveluiden rahoituspohjaa –, niin niitä ei ratkaista luomalla ihmisten välistä vastakkainasettelua. Niitä ei ratkaista rasismilla”, hän tähdentää.

Vasemmistoliiton kärkitavoitteita eurovaaleissa on green new dealiksi kutsuttu ”Euroopan ekologinen jälleenrakennusohjelma” ja aggressiivisen verosuunnittelun sekä veroparatiisitalouden nujertaminen.