Euroopan unioni pyrkii auttamaan Afganistanin pakolaisia ennen kaikkea tukemalla taloudellisesti lähialueen maita, jotka majoittavat liikkeelle lähteneitä afgaaneja. Samaan aikaan EU sulkee omia ulkorajojaan turvapaikanhakijoilta, joiden laajamittainen saapuminen unionin rajoille pyritään estämään.