EU:n komissio on käynnistänyt prosessin, joka voi johtaa Puolan äänioikeuden menettämiseen EU:n neuvostossa. Taustalla on Puolan poliittinen kehitys, jolla oikeuslaitoksen itsenäisyyttä on pyritty kaventamaan.

Komission mielestä on olemassa selvä vaara, että Puola loukkaa vakavasti EU:n perusarvoja ja ehdottaa siksi, että neuvosto tekisi päätöksen EU:n perussopimuksen artiklan 7 käyttämisestä. Seurauksena voisi olla jopa se, että Puola menettäisi äänioikeuden EU:n neuvoston kokouksissa. Vastaavaa prosessia ei ole koskaan käynnistetty EU:n historiassa.

–Kahden vuoden aikana on hyväksytty merkittävä määrä lakeja – yhteensä 13 – jotka vaarantavat oikeuslaitoksen itsenäisyyden ja vallanjaon, Timmermans toteaa muun muassa Guardianin mukaan.

–Oikeuslaitoksen uudistukset Puolassa tarkoittavat, että maan oikeuslaitos on nyt maan enemmistöjohdon poliittisessa hallinnassa. Oikeuslaitoksen itsenäisyyden puuttuessa esiin nousee vakavia kysymyksiä EU-lakien tehokkaasta toimeenpanosta, Timmermans jatkaa.

Suomen oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) pitää komission ehdotusta hyvänä. Hänen mukaansa oikeusvaltioperiaate on keskeisimpiä perusarvoja Euroopassa ja sen loukkaaminen vaarantaa kansalaisten perusoikeuksia.

–Historia osoittaa, että oikeusvaltion murtuminen voi johtaa katastrofeihin. Vakaat ja läpinäkyvät oikeusvaltion instituutiot ovat rakentaneet rauhaa, vakautta ja vaurautta Euroopan alueelle. Tämän takia Euroopassa ei tule antaa tuumaakaan tilaa oikeusvaltioperiaatteen kyseenalaistajille, Häkkänen sanoo.

Lissabonin sopimuksen artikla 7 edellyttää, että Puolaa on vielä kuultava asiassa ja komissio antaa sille toimenpidesuosituksia tilanteen korjaamiseksi. Lissabonin sopimuksen artikla 7 edellyttää, että Puolaa on vielä kuultava asiassa. Mikäli yhteisymmärrykseen oikeusvaltioperiaatteiden noudattamisesta ei päästä, EU:n komission on saatava EU-parlamentilta kahden kolmanneksen ja EU:n neuvostolta neljän viidenneksen enemmistön tuki ennen kuin Puolan voidaan todeta vaarantaneen vakavasti oikeusvaltioperiaatteita. Tämän seurauksena Puola voi menettää äänioikeutensa EU:n neuvostossa.

Guardianin mukaan Brysselissä ollaan varmoja, että riittävä enemmistö EU:n neuvostossa löytyy.