Bryssel

Euroopan unionin energiaministereiden ylimääräinen kokous päättyi torstaina Brysselissä laihoin tuloksin.

Ministerit eivät antaneet virallista hyväksyntäänsä kolmelle pöydällä olleelle esitykselle.

Ne koskivat uusiutuvan energian luvitusprosessien nopeuttamista, kaasun solidaarista jakoa hätätilanteissa sekä kaasun hintakattoa.

Ministerit kokoontuvat uudestaan ylimääräiseen kokoukseen noin kahden viikon kuluttua.

”Nähtiin, että niillä [asetuksilla] on yhteinen linkki, ja ne tulee samassa yhteydessä hyväksyä”, valtiosihteeri Ann-Mari Kemell totesi kokouksen jälkeen. Hän edusti kokouksessa Suomea, koska elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ei päässyt paikalle.

Ennen kokousta arvioitiin, että luvitus- ja solidaarisuusasetuksille saataisiin tänään virallinen hyväksyntä. Kemellin mukaan asetusten sisällöistä syntyi poliittinen sopu eli niistä ei enää neuvotella. Niille ei kuitenkaan annettu vielä viimeistä, virallista sinettiä.

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen antaa ymmärtää, että kyseessä oli koplaus, jolla haluttiin varmistaa, että kaikki asetukset edistyvät.

”Kaikki tietävät, että saksalaiset haluavat nimenomaan luvitusasetuksen, eivätkä hirveästi tykkää hintakattoasetuksista. Siksi tästä tehdään paketti”, Huttunen selitti.

Hintakatosta pitää vielä neuvotella lisää

Euroopan komissio antoi tämän viikon tiistaina esityksensä kaasumarkkinoiden korjausmekanismista.

Kyse on dynaamisesta hintakatosta, jonka on tarkoitus leikata pois korkeimmat hintapiikit. Sen aktivoituminen vaatii tiettyjen reunaehtojen täyttymisen.

Mekanismi tulee voimaan, jos maakaasun tulevan kuukauden futuurien hinta ylittää TTF-pörssissä 275 euroa megawattitunnilta kahden viikon ajan. Tämän lisäksi TTF-futuurien ja nesteytetyn maakaasun referenssihinnan ero täytyy olla vähintään 58 euroa yli kymmenen päivän ajan yhtäjaksoisesti.

”Tämä esitys on annettu kaksi päivää sitten. Se tarvitsee totta kai vielä lisää neuvotteluita. Tämä oli se ensimmäinen poliittinen keskustelu, joka siitä käytiin”, valtiosihteeri Kemell totesi.

Hänen mukaansa kokoussalissa vallitsi yhteisymmärrys siitä, että komission esityksessä on oikeita elementtejä ja sellaisia aineksia, joiden pohjalta voi sopu syntyä.

”Isosta kuvasta oltiin hyvin yhtenäisiä. Todettiin, että kahden viikon päästä meillä on tästä vain kaksi päivää sitten annetusta esityksestä jo yksimielinen näkemys pöydällä.”

Ylijohtaja Huttusen mukaan komissio oli ottanut ehdotuksessaan hyvin huomioon Eurooppa-neuvoston hintakatolle asettamat reunaehdot.

EU-johtajat totesivat edellisessä kokouksessaan, että sähköntuotannossa käytettävällä kaasulle voitaisiin asettaa hintakatto, jos se ei muuttaisi sähköpörssin ajojärjestystä, lisäisi kaasun kulutusta tai vaikuttaisi EU:n ulkopuolelta tuleviin kaasuvirtoihin.

”Siksi se hintakatto voi näyttää jonkun mielestä vähän vaisulta”, Huttunen sanoi.

EU:n energiakomissaari Kadri Simson totesi kokouksen jälkeen tiedotustilanteessa, että on tärkeää, että EU houkuttelee jatkossakin lng-kuljetuksia menetettyjen putkikaasutoimitusten tilalle.

”Tämän esityksen suunnitteleminen oli tasapainottelua.”

Debattia käyty jo pitkään

Euroopan unioni on kipuillut jo kuukausia maakaasun hintakaton asettamisen kanssa.

Jäsenmaat eivät ole pystyneet lukuisista yrityksistä huolimatta tekemään asiasta päätöstä.

Asia jakaa maita kahteen leiriin. Viisitoista EU-maata allekirjoitti syyskuussa kirjeen, jossa komissiota vaaditaan laatimaan laaja hintakatto kaasulle. Ajatus on, että näin saataisiin kaasun korkeat kuluttajahinnat vihdoin kuriin.

Hintakaton vastustajat eli esimerkiksi Saksa, Alankomaat, Itävalta ja Unkari ovat erittäin huolissaan siitä, millaisia seurauksia kattohinnan asettamisella olisi.

Maat pelkäävät, että maakaasu ohjautuisi Euroopan ulkopuolelle. Kaasun viejämaiden olisi loogista myydä tuotteensa niille markkinoille, joilla tuotteesta ollaan valmiita maksamaan käypä hinta.