Euroopan parlamentti on hyväksynyt tänään suunnitelman perustaa uusi EU:n rajavalvontajärjestelmä. Uudistuksen taustalla on turvapaikkakriisi, joka on koetellut vapaan liikkuvuuden Schengen-aluetta.

Uusi järjestelmä yhdistää EU:n rajaturvallisuusviraston Frontexin kansallisiin rajavalvonnasta vastaaviin viranomaisiin.

Jatkossa tilanteissa, joissa EU:n ulkorajoille kohdistuu erityistä painetta viranomaiset voivat pyytää apua uudelta EU:n raja- ja rannikkovartiostolta.

– Tilanteen vaatiessa, esimerkiksi kun ulkorajoille saapuu suuri määrä kyseisen jäsenvaltion alueelle luvattomasti pyrkiviä kolmansien maiden kansalaisia tai rajat ylittävän rikollisuuden torjuminen niin edellyttää, rajavalvontatiimit voidaan lähettää paikalle nopeasti määrätyksi ajaksi joko kyseisen EU-maan pyynnöstä tai EU:n neuvoston päätöksestä, EU-parlamentin tiedotteessa kerrotaan.

Kun EU-maa esittää tällaisen pyynnön, maa sopii toimintasuunnitelmasta raja- ja rannikkovartioston kanssa. Nopean toiminnan reservi on oltava käytettävissä viiden työpäivän kuluessa toimintasuunnitelman hyväksymisestä.

– Jos jäsenvaltio ei toteuta raja- ja rannikkovartioston esittämiä toimenpiteitä tai jos ulkorajoilla syntyy erityisiä paineita, jotka vaarantavat Schengen-alueen toiminnan, neuvosto voi komission ehdotuksen perusteella päättää tarvittavista toimenpiteistä, tiedotteessa kerrotaan.

– Jos asianomainen EU-maa ei noudata neuvoston päätöstä eikä tee viraston kanssa yhteistyötä, muut EU-maat voivat ottaa väliaikaisesti käyttöön rajatarkastukset sisärajoilla.

Rajatarkastuksia otettiin käyttöön EU-maissa syksyllä, kun turvapaikanhakijoita tuli runsaasti EU:n alueelle.

Uudelle raja- ja rannikkovartiostolle ei tule omia rajavalvojia, vaan toiminta perustuu EU-maiden yhteiseen nopean toiminnan reserviin, josta apua voidaan pyytää tarvittaessa. Kaikkiaan reserviin kuuluu vähintään 1500 rajavartijaa. Suomen osuus on 30 vartijaa.

Uudistuksen odotetaan astuvan voimaan tulevana syksynä.

Lue myös: Sipilän erityisedustaja pakolaiskriisistä: ”Eurooppaa häiritään systemaattisesti”

Lue myös: Sauli Niinistön hurja väläytys – Käykö se toteen?