Eurooppalaiseen päästökauppaan suunniteltu muutos voi tarkoittaa suomalaisille kotitalouksille jopa noin 40 euron lisää vuosittaiseen sähkölaskuun vuodesta 2019 eteenpäin.

Tieto perustuu hallituksen teettämään selvitykseen, jossa tutkittiin päästömarkkinoiden vaikutusta Suomeen.

Jos uusi päästökauppamekanismi astuu voimaan vuonna 2019 – kuten komissio on suunnitellut – nostaa se sähkön tukkuhintaa pohjoismaisilla markkinoilla noin 66 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Suomen kotitalouksille, yrityksille ja teollisuudelle tämä tarkoittaa yhteensä noin 2 000 miljoonan euron lisää sähkölaskuun.

Kotitalouksien ja maatalouden osuus tästä olisi vuosina 2019-2025 noin 90 miljoonaa euroa vuodessa. Käytännössä siis suomalaisten talouksien sähkölasku kasvaisi noin 40 eurolla vuodessa.

Teollisuudelle on odotettavissa uudesta mekanismista hieman koti- ja maatalouksia pienempi vuosittainen lisälasku.

Sähkön hinnannousu johtuu päästöoikeuksien ennustetusta hinnannoususta. Suurin osa oikeuksista koskee hiilidioksidipäästöjä.

Tekninen termi päästöoikeuskaupan tasaukselle on ”markkinavakausvaranto”. Käytännössä mekanismi tasaa sitä, kuinka paljon päästöoikeuksia on markkinoilla.

Jos jonain vuonna oikeuksia on jäänyt myymättä tavallista enemmän, poistetaan seuraavan vuoden määrästä osa. Jos taas oikeuksien määrä on vuoden lopussa vähäinen, lisätään niitä seuraavan vuoden aikana markkinoille.

Mekanismin tavoite on tasata päästöoikeuksien hinnanvaihteluita ja parantaa päästökaupan toimintaa. Viime vuonna komissio ja europarlamentti päättivät lykätä uusien päästöoikeuksien tuomista markkinoille hintaromahduksen vuoksi.

Esimerkiksi yhden hiilidioksiditonnin hinta putosi niin alas, ettei se kannustanut energiantuottajia ja muuta teollisuutta kehittämään tuotantoaan ympäristöystävällisemmäksi.

Päästöoikeuksien tavoite on muuttaa eurooppalaista energiantuotantoa siten, että tuottajat siirtyisivät kohti uusiutuvia energianlähteitä. Samaan aikaan fossiilisten ja muiden uusiutumattomien lähteiden hintaa nostetaan päästöoikeuksilla korkeammiksi.

Hallituksen teettämä selvitys on laatuaan ensimmäinen. Vuoden alusta valtioneuvosto on tehostanut EU-päätösten ja –politiikan vaikutusten arviointia Suomeen.

Koko selvityksen voit lukea valtioneuvoston verkkosivuilta.