Euroopan maat ovat uudistamassa velkasääntöjään tänä vuonna. Kyse on unionin jäsenmaiden velkaa ja alijäämää koskevista säännöistä eli vakaus-