Suomi suhtautuu varauksellisesti euroalueen budjettivälineeseen eli niin kutsuttuun eurobudjettiin. Eurobudjetin valmistelu on edennyt vähitellen