Sekä Nordean päästrategi Jan von Gerich että europarlamentaarikko Paavo Väyrynen ennakoivat euroalueelle turbulentteja aikoja. Von Gerichin mukaan ”eurokriisi 2.0” voi iskeä jo ensi vuonna, Väyrynen puolestaan arvioi, että Eurooppa-politiikalla on ratkaiseva merkitys vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

Von Gerichin mukaan euroalueen vaalikalenteri voi ensi vuonna johtaa ikäviin yllätyksiin.

–Vaalivuoden 2017 poliittisista riskeistä suurimmaksi nousee Italia. Uusi kansanäänestys – tällä kertaa maan eurojäsenyydestä – voi viedä markkinat uudelleen kriisitunnelmiin ja pahimmillaan uhata koko euron tulevaisuutta. Vuoden 2017 raskas vaalikalenteri voi johtaa ikäviin yllätyksiin euroalueella. Hollannissa, Ranskassa, Saksassa ja todennäköisesti myös Italiassa äänestetään politiikan suunnasta. Kaikissa näissä maissa eurokriittisten voimien kannatus on ollut selvässä nousussa viime vuosina. Hollannissa ja Italiassa eurokriittiset puolueet ovat jopa johtaneet useita viimeaikaisista mielipidetiedusteluista, hän kirjoittaa blogissaan.

Väyrynen puolestaan nostaa esiin Brexit-neuvottelut, joiden on määrä alkaa ensi keväänä ja siten päättyä vuonna 2019. Suomi aloittaa EU:n puheenjohtajana heti eduskuntavaalien jälkeen vuonna 2019.

–Brexit-neuvottelut käynnistynevät ensi keväänä, joten niiden on määrä päättyä keväällä 2019. On kuitenkin mahdollista, että ne viivästyvät. Ne saattavat olla ratkaisuvaiheessa juuri Suomen puheenjohtajuuskaudella, Väyrynen toteaa Puheenvuoron blogissaan .

Hän korostaa, että puheenjohtajamaana Suomella on mahdollisuus vaikuttaa vahvasti unionin tulevaisuuteen, joka on nyt monin tavoin vaakalaudalla.

Väyrynen arvioi von Gerichin tavoin, että euroalueella tullaan kokemaan kriisejä. Europarlamentaarikon mukaan ne pakottavat korjaamaan yhteisvaluutan valuvikoja.

Von Gerich puolestaan näkee, että euroalueen suurin poliittinen riski löytyy Italiasta, jonka euroero voisi hänen mukaansa uhata koko euron tulevaisuutta.

–Populistien pääseminen valtaan on täysin mahdollista, ja maa on riittävän suuri uhkaamaan koko euroaluetta.

Viime viikolla Italian tilanteesta varoittivat ruotsalaisen Carnegien strategi Henrik von Sydow että London School of Economicsin vieraileva tutkija, Euroopan komission puheenjohtaja entinen taloudellinen neuvonantaja Philippe Legrain.

–Tilanne on erittäin vaikea, koska päällä on useita kriisejä samaan aikaan. Niillä voi olla sekä poliittisia että taloudellisia vaikutuksia Italian ulkopuolellakin. Maalla on edessään pahimmassa tapauksessa hallituskriisi, pankkikriisi ja maahanmuuttokriisi samaan aikaan, von Sydow sanoi.

Legrain puolestaan on samaa mieltä von Gerichin kanssa siitä, että Italia saattaa vaikuttaa koko yhteisvaluuttaan dramaattisesti.

–Lyhyellä aikavälillä Italian pankkikriisi saattaa uhata eurooppalaista vakautta, pidemmällä aikavälillä Italia saattaa olla jättämässä euron, mikä laittaisi koko yhteisvaluutan uhan alle

Lue lisää: Varoitus euroaluetta uhkaavasta turbulenssista: ”Pahimmassa tapauksessa kolme kriisiä samaan aikaan”