Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila (kesk.)Kuva: EPA / All Over Press

Euroopan maitomarkkinoiden kriisi jakoi EU-maat kahteen leiriin unionin maatalousministerien kokouksessa maanantaina Brysselissä.

Saksa ja joukko muita Keski-Euroopan maita vaati unionia luopumaan viime marraskuussa sovituista maitokiintiöiden korotuksista, jotta maidon hinnanlasku saataisiin kuriin.

Maatalouskomissaari Mariann Fischer Boel tyrmäsi keskieurooppalaisten vaatimukset suorasanaisesti. Hän kehotti Saksaa ja sen kumppaneita unohtamaan vaatimukset marraskuussa tehtyjen sopimusten purkamisesta, koska tällaiset puheet vain luovat epävarmuutta maanviljelijöiden keskuudessa.

Suomen maatalousministeri Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) oli vahvasti samoilla linjoilla maatalouskomissaarin kanssa.

–Tämä loisi vain lisää epävarmuutta. Viljelijöillä pitää olla tieto siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Päätöksissä ei voida sahata edestakaisin, Anttila sanoi.

Anttila sanoi Suomen kannattavan kiintiökikkailun sijaan markkinoiden tasapainottamista vientituilla sekä voin ja rasvattoman maitojauheen interventio-ostoilla. Niin ikään maitotuotteiden menekinedistämiskampanjoihin pitäisi suunnata lisää varoja ja maitotuotteiden kulutusta kouluissa lisätä.

Tuntuu myös Suomessa

Maitotuotteiden markkinahinnat ovat laskeneet noin puoleen kuluneen puolentoista vuoden aikana. Heikko markkinatilanne on johtanut monissa jäsenmaissa ylituotantoon ja siihen, että meijerit eivät enää kerää maitoa pieniltä ja syrjäisiltä tiloilta.

Komissaari Fischer Boel korosti Brysselin kokouksessa, että hinnanlasku ei johdu EU:n sopimista maidon tuotantokiintiöiden korotuksista, vaan EU:n ulkopuoleisten maiden – muun muassa Yhdysvaltojen, Argentiinan ja Uuden-Seelannin – lisääntyneestä tuotannosta sekä samanaikaisesta kulutuksen globaalista laskusta talouskriisin myötä.

Suomessa maitomarkkinoiden kriisi on näkynyt muun muassa siinä, että markkinajohtaja Valio ilmoitti helmikuussa alentavansa maidontuottajille maksamaansa tilityshintaa. Yhtiötä rassaa muun muassa talouskriisin koetteleman Venäjän alentunut maitotuotteiden kulutus. Samaan aikaan juuston tuonti Suomeen Itämeren alueen maista on lisääntynyt.

Valion maksaman tuottajahinnan laskun takia monien pienten maitotilojen arvioidaan luopuvan kokonaan maidontuotannosta tänä keväänä.