Euroopan pinnoitusteollisuuden kattojärjestön Bipaverin mukaan Kaukoidässä valmistetut halparenkaat saattavat olla vaaraksi ympäristölle ja ihmisten terveydelle.