Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (SDP) mukaan ministerit antoivat kiitosta komission turismipaketille. Paketti antaa pohjan sille, miten sisärajojen poistamista koordinoidaan. Keskustelussa kuitenkin korostettiin, miten tärkeää on ottaa huomioon epidemiologinen tilanne eri maissa. Rajoitusten purkamisen kanssa täytyy edetä varoen.

Huhti- ja toukokuun aikana EU-maat ovat alkaneet hitaasti purkaa koronaviruksen takia asetettuja rajoituksia. Euroopan komissio on tehnyt etenemissuunnitelman, jonka avulla rajoituksia puretaan. Jopa koronaepidemiasta pahasti kärsinyt Italia purkaa kaikki rajoitukset kesäkuun alkuun mennessä.

Tuppurainen kiittelee Viron ja Ruotsin kanssa käytyä hyvää vuoropuhelua rajoitusten purkamisesta.

EU:n sisäisiä rajoja on myös alettu avaamaan. Toukokuun puolivälissä sallittiin Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä pysyvään työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne, kuten välttämättömät perhesyyt. Baltian maat avasivat pari viikkoa sitten keskinäiset rajat muodostaen niin sanotun Baltian kuplan.

Tuppuraisen mukaan on mahdollista, että jo kesäkuussa ministerit tapaavat toisensa kasvokkain. Hän kuitenkin muistuttaa, että tämä riippuu siitä, miten epidemia etenee.

Elpymisrahoitus herättää keskustelua

Neuvottelussa oli tapetilla myös yhteinen elpymisrahoitus. Komissio julkistaa keskiviikkona odotetun ehdotuksensa elvytyspaketista. Elpymisrahoitusta tarvitaan koronakriisin aiheuttamasta talouskriisistä selviämiseen.

Tuppuraisen mukaan eurooppaministerien keskustelusta välittyi pyrkimys rakentaa yhteisymmärrystä. Maat käyttivät puheenvuoroillaan suuria sanoja: Ranska sanoi, että nyt on todellinen totuuden hetki ja Saksa puolestaan, että koronakriisi velvoittaa ja oikeuttaa toimimaan.

Tuppuraisen mukaan ainakin eurooppaministerien näkökulmasta monivuotista rahoituskehystä ja elvytyspakettia käsitellään yhtenä pakettina. Tunnetusti säästäväiset maat Hollanti, Itävalta, Tanska ja Ruotsi korostivat, että elpymistuki tulee antaa yksiselitteisesti lainoina. Muut maat pitivät myös tukimuotoista rahoitusta mahdollisena. Suomen kanta on, että tukien pitää olla lainamuotoisia.

”Avoimen valtakirjan lahjarahaa ei yksikään maa toivo esitettävän tai kukaan edes pyytävän”, Tuppurainen sanoo.

Tuppurainen kuitenkin mainitsee, että nyt ei vaadita samanlaista talouskuripolitiikkaa kuin eurokriisin aikana. Koronaepidemia on vakava terveyskriisi, joka koskettaa kaikkia jäsenmaita.

Elvytyksen yhteydessä on puhuttu myös strategisesta autonomiasta ja teollisesta suvereniteetista. Tuppuraisen mukaan Suomen näkökulma on varovainen, koska keskustelu taloudellisesta autonomiasta ei saa kääntyä sisämarkkinapolitiikkaa vastaan.

”Korostamme sisämarkkinoiden ensisijaisuutta”, Tuppurainen sanoo.