Enemmistö suomalaisista on periaatteessa valmiita muuttamaan elämäntapojaan ympäristön suojelemiseksi, Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA kertoo arvo- ja asennetutkimukseensa pohjautuen.

Elintavoistaan tinkimään valmiiden suomalaisten joukko on kuitenkin pienempi kuin kymmenen vuotta sitten, jolloin valmius oli viimeksi huipussaan. Laajimmillaan kansalaisten valmius elintasosta tinkimiseen oli vuonna 1992.

LUE MYÖS: Nyt tuli järisyttävä lista kaikille suomalaisille: Kasvissyönti, pienempi asunto, kaikki vapaa-ajan matkat julkisilla

Tällä hetkellä suomalaisista 55 prosenttia on valmiita tinkimään omasta elintasostaan saaste- ja ympäristöongelmien vähentämiseksi. Eri mieltä asiaa koskevan väittämän kanssa oli 23 prosenttia suomalaisista.

Vuonna 1992 peräti kolme neljästä suomalaisesta (75 %) oli valmiita tinkimään elintasostaan, ja vuonna 2009 kaksi kolmesta suomalaisesta (67 %).

”Kevään eduskuntavaalien keskusteluissa etenkin ilmastopolitiikka sai suuren huomion. Siihen nähden on yllättävää, että valmiudessa tinkiä omasta elintasosta ei ole tapahtunut kasvua. Elämäntapojen remontti sisältää myös reunaehtoja. Energiankäytön ja kulutuksen vähentäminen sopii enemmistölle, mutta yksityisautoilusta ja lihansyönnistä luopumisessa useimmille tulee raja vastaan”, toteaa EVAn analyysin kirjoittanut EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen tiedotteessa.

Tällä kertaa EVA kysyi suomalaisilta myös eritellysti, mistä asioista he olisivat valmiita tinkimään. Eniten valmiutta suomalaisilla olisi puolittaa henkilökohtaisten hyödykkeiden, kuten vaatteiden, kulutus. Tähän ilmaisee valmiutensa 70 prosenttia suomalaisista. Toiseksi eniten (66 %) valmiutta suomalaisilla on vähentää energian käyttöä kotitaloudessa esimerkiksi laskemalla huonelämpötilaa.

Enemmistö suomalaisista (59 %) on myös valmis lentomatkojen päästöjen täysimääräiseen hyvittämiseen lisämaksuilla, ja lentomatkustamisesta luopumisenkin on valmis hyväksymään enemmistö (56 %), joskin idean torjuu jo kolmasosa vastaajista (33 %).

Suomalaisille vaikeimpia ovat lihansyöntiin ja autoiluun liittyvät kysymyksiin – niille ei löydy enemmistön suosiota. Lihan syömisestä olisi valmis luopumaan 47 prosenttia suomalaisista, mutta likimain yhtä moni (45 %) torjuu ajatuksen.

Yksityisautoilusta kokonaan luopumiseen olisi valmius vain 31 prosentilla suomalaisista. 62 prosenttia kieltäytyy ehdotuksesta, EVA kertoo raportissaan.

Tutkimuksen tulokset perustuvat 2059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.

LUE MYÖS:

Tutkimusjohtaja ällistyi: ”Valtava määrä ihmisiä valmiita luopumaan omasta autosta – järisyttävää”

Tutkijatohtorilta viesti suomalaisille: ”Huoneenlämpö max +20°C, vietä autottomia päiviä, kokeile fleksitarismia – yksilöiden pitää muuttaa elämäntapojaan”