”Tämä ei saisi olla Suomessa edes mahdollista.” Näin kertoo hätkähtäneensä entinen kansanedustaja Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti, kun hän luki uutisen siitä, kuinka Suomessa pienituloisten perheiden lapset kuolevat rikkaiden lapsia herkemmin syöpään.

–Suomessa syöpään sairastuvat lapset nimittäin hoidetaan maksutta yliopistosairaaloissa ja kaikki potilaat myös saavat sairauteensa samantasoista ja -arvoista hoitoa. Tästä huolimatta lapsen vanhempien sosioekonominen asema tutkimuksen mukaan vaikuttaa lapsen syövästä selviytymiseen, Lauslahti kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Acta Oncologia -tiedejulkaisussa ilmestynyt suomalaistutkimus kuitenkin paljastaa, että ylimpään tuloneljännekseen kuuluneiden perheiden lapsilla oli jopa 30 prosenttia paremmat mahdollisuudet selvitä syövästä hengissä kuin alimpaan tuloneljännekseen kuuluneilla. Myös vanhempien koulutustasolla oli samanlainen vaikutus.

Tutkimus ei kuitenkaan selvittänyt sitä, mikä selittää näin suurta eroa. Lauslahti esittääkin, että aiheesta tulisi pikimmiten tehdä jatkotutkimus ja selvittää, miten erot voisi poistaa.

–Jokaisella suomalaisella lapsella tulee olla samat mahdollisuudet selviytyä syövästä, heidän perheidensä tulo- ja koulutustasosta riippumatta. Emme voi ohittaa tuoreen tutkimuksen tuloksia olankohautuksella, Lauslahti vaatii.

LUE MYÖS:

Suomi 2000-luvulla: Rikkaan lapsi selviää syövästä useammin kuin pienituloisen