Keskustan entinen ministeri, kansanedustaja Anu Vehviläinen asettuu puolueen puheenjohtajakisassa puolustusministeri Antti Kaikkosen tueksi.

”Toivon hyvää ja reilua keskustelua Keskustan puheenjohtajuudesta. Oma ehdokkaani on puolustusministeri Antti Kaikkonen. Antille ’me’ tulee ennen ’minää’”, Vehviläinen toteaa tiedotteessaan.

”Kaik­ko­nen on niin kes­kus­ta­lai­nen kuin ol­la voi. Hän on toi­mi­nut ai­em­min muun mu­as­sa är­häk­käänä kes­kus­ta­nuor­ten pu­heen­joh­ta­ja­na. An­tin si­tou­tu­mi­nen aat­tee­seen on sy­vää ja vah­vaa”, hän jatkaa Suomenmaan mielipidekirjoituksessaan.

LUE MYÖS: Keskustajohtaja ryöpyttää: Aivan sysisurkea tulos – ”Luottamus keskustaan on rapautunut”

Vehviläinen kirjoittaa tietävänsä, että ”moni kes­kus­tan jä­sen poh­tii An­tin saa­maa tuo­mi­o­ta Nuo­ri­so­sää­tiö-asi­as­sa”. Kaikkonen tuomittiin vuonna 2013 viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen luottamusaseman väärinkäytöstä Nuorisosäätiön vastuuhenkilönä. Säätiö jakoi vaalirahaa sääntöjensä vastaisesti.

”Ant­ti on lä­pi­va­lais­tu asi­an osal­ta ker­ta ker­ran jäl­keen. Tuo­mi­on jäl­keen hä­net on va­lit­tu kak­si ker­taa yli 10 000 ää­nen voi­min edus­kun­taan. En­nen mi­nis­te­ri­ni­mi­tys­tä oi­keus­kans­le­ri ar­vi­oi hä­net kel­poi­sek­si mi­nis­te­rin teh­tä­vään. It­se kat­son kohtuul­li­suu­den nä­kö­kul­mas­ta, et­tä Kaik­kos­ta on lyö­ty Nuo­ri­so­sää­ti­öl­lä jo riit­tä­väs­ti. Nyt on jo ar­mol­li­suu­den ai­ka”, Vehviläinen katsoo.

Vehviläisen mukaan Kaikkosen johtajaominaisuudet tulivat tarkastetuksi viime vaalikaudella 49-henkisen eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

LUE LISÄÄ:

Antti Kaikkoselle ehdollinen vankeustuomio

Antti Kaikkonen: En valita tuomiosta – ”Kaksinkertainen rangaistus”

Mikä erottaa Katri Kulmunia ja Antti Kaikkosta? – Juha Sipilä on näkemyksissään seuraajaehdokkaitaan jyrkempi

Antti Kaikkonen: Puolueen tila on poikkeuksellisen vakava