Eduskunta on aloittanut niin sanotun potilasturvallisuuslain käsittelyn. Hallituksen esityksessä laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon