Entinen kokoomusministeri Suvi Lindén luotsaa useita yrityksiä, jotka ovat jättäneet toistuvasti antamatta tilinpäätöksiään viranomaiselle. Nyt häneen voi kohdistua uhkasakkoja, Talouselämä kertoo.

Lindén on mukana useiden yhtiöiden liiketoiminnassa, vaikka hän on nauttinut samaan aikaan entisten kansanedustajien työttömyysturvaksi tarkoitettua sopeutumiseläkettä yli 5000 euroa kuussa.

Ei ole varmuutta, kuinka hyvin Lindénin luotsaamat bisnekset ovat sujuneet, koska useat yhtiöistä ovat toistuvasti jättäneet luovuttamatta taloustietonsa.

Lain mukaan osakeyhtiöiden on toimitettava jäljennökset tilinpäätöksestä kaupparekisteriin jokaiselta tilikaudelta, mutta yhtiöissä on laiminlyöty velvollisuutta useana vuonna.

Nyt viranomainen on asettamassa laiminlyöntien vuoksi asiassa uhkasakkoja.

Lindén on hallituksen puheenjohtaja neljässä kansainvälisen NxtVn-sijoitusyhtiön suomalaisessa tytäryhtiössä, NxtVn Finlandissa, NxtVn Hallissa, NxtVn Jämsässä ja NxtVn Oulussa.

Kaupparekisterin hallinnoinnista vastaava Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) lähetti hiljattain Lindénin johtamille yhtiöille kehotuksia, jotka on päivätty 10. huhtikuuta. Kehotuksissa vaadittiin yhtiöitä toimittamaan puuttuvat tiedot kahden viikon sisällä päiväyksestä eli viimeistään viime viikon torstaihin mennessä.

”Jos emme saa pyydettyjä asiakirjoja annetussa kahden viikon määräajassa, voimme sakon uhalla velvoittaa yrityksen vastuuhenkilön lähettämään asiakirjat, määrätä yrityksen poistettavaksi rekisteristä tai asettaa sen selvitystilaan”, todetaan kehotuksissa.

NxtVn Jämsän PRH:lta saamassa kehotuksessa vaaditaan yhtiöltä tilinpäätöksiä kolmelta tilikaudelta, jotka päättyvät vuosina 2016, 2017 ja 2018. Kaupparekisterissä ei ollut perjantaina vielä yhtäkään yhtiön tilinpäätöstä.

Kaikkien tilikausien tilinpäätökset puuttuvat yhä myös NxtVn Finlandilta, joka on aloittanut toimintansa vuonna 2014.

NxtVn Hallin vuosina 2017 ja 2018 päättyneiden tilikausien luovutetut tilinpäätökset ovat PRH:n lähettämän kehotuksen mukaan puutteelliset, minkä vuoksi PRH on vaatinut lähettämään ne kokonaisuudessaan. Kaupparekisterissä ei ole vielä pyydettyjä tilikausien uusia tilinpäätöksiä. Lisäksi vuonna 2016 päättyneen tilikauden tilinpäätös puuttuu kokonaan.

NxtVn Oulullle lähetetyssä kirjeessä vaaditaan yhtiön tilinpäätöksiä vuosilta 2015, 2016 ja 2017. Yhtiö toimitti kehotuksen jälkeen kaksi Suvi Lindénin viime viikon torstaina allekirjoittamaa tilinpäätöstä. Ensimmäisen tilikausi oli heinäkuusta 2015 vuoden 2016 loppuun ja toisen vuoden 2017 loppuun.

PRH:sta kerrotaan Talouselämälle, että NxtVn-yhtiöiden johdolle ollaan piakkoin asettamassa uhkasakkoja puuttuvien tilinpäätösten osalta. Uhkasakkojen suuruus on 3300 euroa tilikautta kohden, mutta jos sakko tuomitaan maksettavaksi, summaan vaikuttavat sakon saaneen tulot.

PRH:n lakimiehen mukaan uhkasakot asetetaan luonnolliselle henkilölle. Ensisijainen kohde on osakeyhtiön toimitusjohtaja. Jos yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa, seuraava kohde voi olla hallituksen puheenjohtaja. Uhkasakon asettamisen jälkeen on useampi viikkoa aikaa toimittaa tilinpäätökset, ennen kuin se tuomitaan maksettavaksi.

Kansainvälisen NxtVn-yritysketjun taustalla on sen perustaja egyptiläinen liikemies Khaled Sedrak, joka on merkitty konsernin Suomen yhtiöiden hallituksen jäseneksi ja NxtVn Finlandin toimitusjohtajaksi. NxtVn Hallissa, NxtVn Jämsässä ja NxtVn Oulussa ei ole kaupparekisterin mukaan toimitusjohtajaa. Uhkasakkoja voisi siis kohdistua myös Lindéniin.

Lndénin johtamat NxtVn-yhtiöt olivat laajasti esillä julkisuudessa viime vuonna. Ennen sitä Lindén oli mukana traagisella Ugandan-matkalla, joka päättyi suomalaisen liikemiehen kuolemaan.

Talouselämä yritti kysyä Lindéniltä kommenttia asiaan puhelimitse. Numerossa ei vastattu, mutta sieltä lähettiin tekstiviesti, jossa kehotettiin ottamaan yhteyttä viestillä. Lindén ei vastannut myöskään tekstiviestiin, jossa Talouselämä kysyi puuttuvista tilinpäätöksistä ja mahdollisista uhkasakoista.

Lue koko juttu Talouselämästä.

Lisää aiheesta:

MTV: Poliisi kuulusteli Suvi Lindéniä Uganda-tapauksen todistajana

Patria harmitteli salaliittoteoriaa: ”Suvi Lindénillä ja meillä ei ole yhteyttä”

Kokoomusministerille kipakka vastaus keskustasta: ”Vastuunpakoilua – Lindén on puhtaasti kokoomuksen ongelma”

Näkökulma: Suvi Lindénin touhut ovat keskisormea työttömille