Lahtelainen eläkkeellä oleva ylilääkäri ja kaupunginvaltuutettu Antti Holopainen (vas.) arvostelee Puheenvuoron blogissaan kovin sanoin terveyskeskusten vuodeosastojen lakkauttamisia. Hän nostaa esimerkeiksi vuodeosastojen lakkauttamiset Nastolassa, Iitissä, Asikkalassa ja Padasjoella.

–Kun Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän hallituksen päätöksellä säästöjen nimissä väkisin läpi ajettu yksi palveluverkon taso, eli terveyskeskusten vuodeosastot alueellisesti kattavana verkostona poistuvat valikoimasta, on kysyttävä, missä nuorempien väestöryhmien vuodeosastohoitoa vaativat sairaustapaukset hoidetaan ja mitä hoito maksaa eri palveluverkon tasoilla? Yli 75-vuotiaita huomattavasti pienempi, mutta merkittävä sairastavan väestön osuus joudutaan hoitamaan jatkossa akuutti 24 palveluiden piirissä, keskussairaalan erikoissairaanhoidon vuodepaikoilla ja kotisairaalapalveluiden piirissä, Holopainen toteaa.

Hän muistuttaa, että sote-uudistuksen alkuperäisenä perustavoitteena oli palveluverkon perustason vahvistaminen.

–Nyt palveluja keskitetään purkamalla hoitovuorokausihinnaltaan halvimpia palveluverkon osia. Olisi tärkeää tietää, onko oikeasti toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua keskittää alle 75-vuotiaita koskeva vuodeosastotoiminta erikoissairaanhoitoon ja akuutti 24 palveluvalikkoon. Voiko kotisairaala oikeasti korvata terveyskeskusten vuodeosastohoidon, hän kysyy.

Holopaisen mukaan viime vuosina Päijät-Hämeen kunnissa tapahtuneet rajut terveyskeskusmaksujen korotukset ovat johtaneet erityisesti pienituloisten väestökerrosten terveyspalvelujen käyttömuutoksiin, jotka heikentävät erityisesti pitkäaikaissairauksien, kuten diabeteksen ja muiden säännöllistä seurantaa ja lääkitystä vaativien sairauksien hoitoa.

–Tapahtunut muutos johtaa sairauksien vaikeutumisen ja akuuttihoidon tarpeen kasvuun. Näin hoitaminen muuttuu kalliimmaksi komplikaatioiden hoidoksi, hän kommentoi.

–Näin erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat kasvamaan. Perustason vuodeosastoverkoston lakkauttaminen kokonaan tulee lisäämään kustannuspaineita koko palvelujärjestelmän näkökulmasta, kun periaate hoidosta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja oikeaan aikaan oikeassa paikassa ei ole enää mahdollista toteuttaa, Holopainen jatkaa.

Hän varoittaa kehityksen saattavan olla vieläkin ”karmeampi”.

–Tulossa on vieläkin karmeampaa, mikäli SOS-hallituksen yhtiöittämisvelvollisuus ajetaan ”valinnanvapauden” nimissä läpi. Asiantuntijat ennustavat kaaosta, jonka keskellä ylikansallinen terveysbisnes poimii hedelmät. Eriarvoistuminen lisääntyy, ja terveyserot ja syrjäytymiskehitys voimistuvat.