Markkinaoikeus hylkäsi viime viikolla elokuva- ja tv-yhtiö Warner Bros. Entertainmentin vaatimuksen saada piratismista epäiltyjen DNA:n asiakkaiden tiedot.

Viihdejätti halusi selvittää Supernatural-sarjan vertaisverkkojakamisesta epäiltyjen käyttäjien tiedot ip-osoitteiden perusteella.

DNA:n mielestä Warner ei ollut esittänyt riittävää todistusaineistoa väitteidensä tueksi.

–Hakijan itse laatimia Excel-taulukoita ei voida pitää luotettavana näyttönä väitetystä tekijänoikeuden loukkauksista, DNA vastasi oikeuden asiakirjojen mukaan.

Warner toivoi asian pikaista käsittelyä, koska teleoperaattorilta vaadittu tietojen tallennusaika oli tulossa täyteen.

Vaikka operaattori ei voisi luovuttaa enää tietoja, halusivat molemmat yritykset Markkinaoikeuden päätöksen asiasta. Yhtiöt hakivat linjausta siihen, oliko kyseessä "tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetulla tavalla tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatettu yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta", jolloin Warnerilla olisi ollut oikeus saada liittymien käyttäjien yhteystiedot.

Markkinaoikeus ei kuitenkaan nähnyt mielekkäänä käsitellä asiaa tarkemmin, kun oli jo tiedossa, että tietoja ei kuitenkaan ole saatavissa, jotta ne voitaisiin luovuttaa. Tekijänoikeuslain perusteella tehdyistä hakemusasioista voidaan tehdä ratkaisu, että tiedot annetaan tai ei. Mutta jos annettavia tietoja ei ole, ei voida myöskään vahvistaa päätöstä tietojen luovuttamisesta. Teoreettisemmalla tasolla Markkinaoikeus ei asiasta päätöstä tee.

Warner Bros. Entertainment vaati liikesalaisuuksien nojalla osaa todisteista salaisiksi 10 ja 25 vuodeksi. Oikeus suostui kaikkien salatuiksi vaadittujen asiakirjojen osalta vain 10 vuoden suoja-aikaan.

Lähde: Tivi