Dystooppisilla mielikuvilla EU:sta ja Suomen tulevaisuudesta pelaava perussuomalaisten vaalivideo ”pitää sisällään sekä virheellistä että tunteisiin vetoavaa vaalipropagandaa”, katsoo toimittajista koostuva faktantarkistuspalvelu Faktabaari.

Vaalimainoksen miespuolinen päähenkilö näkee painajaista, kuinka aseistetut joukot pidättävät hänet puusaunan lämmittämisestä, heräävänsä miespuolisen ystävänsä vierestä vaimonsa sijaan ja lopulta islamilaisesta rukouskutsusta. Syyksi kerrotaan, että EU:n liittovaltio olisi kieltänyt ensin puun polttamisen, polttomoottoriautot, heteronormatiiviset suhteet, ja että se olisi lopulta tehnyt islamista EU:n pääuskonnon.

”Vaikka dystopiakuvastolla leikittelevän videon kerronta on jossain määrin satiirista, sen viesti on harhaanjohtava ja perustuu pelotteluun asioilla, jotka ovat erittäin epätodennäköisiä tai virheellisiä”, Faktabaari toteaa.

”Videon levittämistä ei voi pitää vastuullisena poliittisena toimintana, etenkin kun myös perussuomalaiset on sitoutunut muiden puolueiden kanssa EU-vaaleissa #VaadiFaktat lähestymistapaan virheellisen ja vääristelevän tiedon rajoittamiseksi”, se jatkaa.

Omassa artikkelissaan Faktabaari purkaa perussuomalaisten vaalivideon keskeiset väittämät. Esimerkiksi avioliittoasiassa EU:lla ei ole edes toimivaltaa, Faktabaari huomauttaa. Lisäksi kielto saunan lämmittämisestä puulla on ”ikimyytti”.

”Väite siitä, että EU yrittää kieltää puusaunan lämmittämisen, ei pidä paikkaansa.”

EU:n ekosuunnitteludirektiivin toimeenpanoasetuksella säädellään kyllä takkoja ja muita ”pientilalämmittimiä”, mutta sääntely koskee vain uusia markkinoille tulevia takkoja. Vanhoja ei kielletä ja uudetkin direktiivit asettavat päästörajoituksia, joilla halutaan varmistaa, että puu palaa riittävän tehokkaasti takassa.

”Video esittää siis harhaanjohtavasti, että EU:sta on tulossa liittovaltio, joka puuttuu kansalaisten arkielämän valintoihin, kuten saunan lämmittämiseen. Videon provokatiivista luonnetta korostaa, että siinä liittovaltion poliisi pidättää EU-kansalaisen direktiivin vastaisesta toiminnasta. EU:lla ei ole omaa poliisia, eikä sellaisen viranomaisen asettamisesta ole edes käyty keskustelua.”

Sen toimittajat huomauttavat, että videon lähtökohta EU:n liittovaltiosta ei ole ”väistämätön kehityksen suunta”, eikä liittovaltio ”automaattisesti tarkoita sitä, että valta keskittyy”. Lisäksi valtaa voidaan Faktabaarin mukaan hajauttaa nykyistä enemmän, jos jäsenvaltiot niin päättävät.

Polttomoottorikielloista ei Faktabaarin mukaan ole olemassa muuta sääntelyä kuin ajoneuvoille päästörajoja asettava tyyppihyväksyntä.

”Keskustelua polttomoottoriautojen myyntikiellosta tulevaisuudessa on käyty nimenomaan kansallisella tasolla. Saksa on jo vuonna 2018 linjannut yksipuolisesti kiellosta, joka alkaisi 2030. Muutamat EU-maat, muun muassa Ruotsi ja Ranska, suunnittelevat polttomoottoriautojen kieltoa. Kielto tulisi voimaan Ruotsissa vuonna 2030 ja Ranskassa vuonna 2040.”

Myös esitys islamin aseman vahvistamisesta EU:n valtauskonnoksi vaikuttaa Faktabaarin mukaan ”erittäin epätodennäköiseltä”. Se huomauttaa, että EU:n perusoikeuskirjassa jokaiselle on vahvistettu uskonnon vapauteen.

”Muslimien määrä Euroopan unionin alueella kasvaa. Amerikkalainen PEW Research Center -tutkimuskeskus on arvioinut, että vuoteen 2030 mennessä noin 8 prosenttia Euroopan väestöstä on muslimeja. Tällä hetkellä muslimeja on Euroopan väestöstä 6 prosenttia. Kääntäen tämä tarkoittaa, että 94 ihmistä sadasta ei ole muslimeja.”

”Vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä, että islamista tehtäisiin valtauskonto Euroopan unionissa, jonka väestöstä alle kymmenesosa kuuluu kyseiseen uskontokuntaan ja jossa on säädetty lailla uskonnonvapaudesta.”