Fennovoima on toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle siltä vaaditun lisäselvityksen koskien yhtiön ydinvoimalahanketta. Lisäselvitystä on vaadittu sen selvittämiseksi, toteutuuko hankkeelta vaadittu kotimaisuusaste, eli että 60 prosenttia omistuksesta on EU- tai ETA-alueella.