Filosofi, yhteiskuntatutkija Pekka Himanen ehdottaa Suomelle luopumista vanhuuseläkkeen ikärajasta. Tilalle hän suosittelee työura-ajattelua,