Suurin oppositiopuolue sdp rahoittaisi tänään julkistetun vaihtoehtobudjettinsa panostuksia muun muassa osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen lähdeverolla.

Sdp esittää viiden prosentin lähdeveroa ulkomaisten rahastojen ja muiden osinkoverosta vapautettujen yhteisöjen osingoille. Näin ollen viiden prosentin vero tulisi muun muassa sijoitusrahastoille, vakuutusyhtiöille ja yleishyödyllisille yhteisöille, kuten ammattiyhdistyksille ja säätiöille. Tosin sdp on jo aiemmin vero-ohjelmassaan väläytellyt jonkinlaista kompensaatiota kansalaisjärjestöille.

Sdp:n mukaan tämä viiden prosentin vero toisi valtiolle arvioilta 400 miljoonan euron verotulot vuosittain. Kyseessä on suurin yksittäinen tulopuolen summa koko sdp:n vaihtoehtobudjetissa.

Ajatus osinkojen lähdeverosta oli esillä jo sdp:n keväisessä vero-ohjelmassa. Viiden prosentin lähdeveroa esitti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun apulaisprofessori Tomi Viitala viime vuonna EVAlle kirjoittamassaan raportissa.

Sdp:n mukaan näin maltillinen vero ei vielä estäisi investointien saamista Suomeen eikä vaarantaisi eläkerahastojen tuottoa.

Johtaja Lea Mäntyniemi Finanssiala ry:stä on eri mieltä. Hän uskoo, että sijoittaminen Suomeen voisi vähentyä.

”Kun mietitään sijoitustoimintaa ja pohditaan tuottoja, niin viidellä prosentilla on merkitystä tuottoja arvioitaessa. Sen takia ihmettelen tätä kommenttia, että viisi prosenttia ei vaikuta”, Mäntyniemi sanoo Uuden Suomen haastattelussa.

Mäntyniemen mukaan tällaisella verolla todella olisi vaikutuksensa myös Suomen eläkejärjestelmään.

”Koska sekä työeläkeyhtiöt että säätiöt tulisivat lähdeveron piiriin, vähentää vero eläkejärjestelmän saamia tuottoja. Ja kun samaan aikaan paineet ovat toiseen suuntaan, on erikoista, että ryhdytään pohtimaan lisäkustannuksia, jotka heikentävät tuottoja ja aiheuttavat paineita nostaa eläkemaksuja”, Mäntyniemi sanoo.

”Jos eläkeyhtiöiden tuotot pienenevät, eikä eläkkeitä leikata, niin silloinhan on korotettava eläkemaksuja.”

Mäntyniemi toteaa, että viiden prosentin lähdeveron maksajia olisivat työssäkäyvät ihmiset ja työnantajat.

”[Työeläkemaksuihin] tulee korotuspainetta, jos tämän tyyppinen vero otettaisiin käyttöön.”

Mäntyniemi huomauttaa myös, että verosopimusten vuoksi moni ulkomainen taho voisi jäädä koko veron ulkopuolelle.

”Tässähän nyt yritetään puuttua sekä kotimaisiin että ulkomaisiin toimijoihin, mutta ulkomaisten toimijoiden osalta se ei ole niin yksinkertaista. Suomellahan on verosopimuksia monien maiden kanssa. Esimerkiksi sijoitusrahastoihin, joihin ehdotettu lähdevero purisi myös niin, että ulkomaiset sijoitusrahastot saisivat kilpailuetua suomalaisiin nähden. Meillä on monia valtioita, joiden kanssa Suomella on rahastojen kannalta edullinen verosopimus, joita tällä lähdeveroesityksellä ei voida muuttaa”, hän sanoo.

Tämän vuoksi Mäntyniemi kyseenalaistaa sen, saisiko valtio lähdeveron myötä 400 miljoonan vuosittaiset tulot, jos huomioon otetaan sekä Suomen houkuttelevuuden vähentyminen sijoituskohteena että verosopimusten vaikutus.

Vaihtoehtobudjetissaan sdp keventäisi erityisesti pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotusta. Puolue myös muun muassa poistaisi yrittäjävähennyksen ja nostaisi pääomatulon verokantoja.

Lue lisää vaihtoehtobudjeteista:

Vasemmistoliitto haluaa lentoveron – ”Keski- ja suurituloiset maksavat”

Näinkö saadaan Suomen automarkkinoille iso määrä käytettyjä sähköautoja? – Rkp ehdottaa hankintatukea

Kd: Ay-jäsenmaksujen verotukeen mullistus – ”Jäänne menneiltä ajoilta”

Vihreät: Lentovero Suomeen