Finnair aloittaa keskustelut henkilöstönsä kanssa mahdollisista lisälomautuksista. Finnair on huhti-kesäkuussa lentänyt vain noin 5 prosenttia normaalista liikenteestään, ja lomauttanut siksi henkilöstöään jo kevään aikana.

Lomautuksia koskeva yt-menettely koskee koko Finnairin noin 6100 työntekijää Suomessa. Finnair arvioi, että toteutuessaan lomautukset voisivat olla niin määräaikaisia kuin toistaiseksi voimassaolevia tarjolla olevan työmäärän mukaisesti. Suomen ulkopuolella olevan henkilöstön osalta suunnitellaan vastaavia sopeutustoimia paikallisten lakien mukaisesti.

Yhtiön tiedotteen mukaan Finnair sopeuttaa volyymisidonnaisia kulujaan kysynnän mukaisesti. Muun muassa Suomen lomautuskäytännön vuoksi merkittävä osuus yhtiön kuluista joustaa kysynnän mukaan nykyisentyyppisessä markkinatilanteissa. Volyymisidonnaisten kulujen osuus vuonna 2019 Finnairin koko kustannuskannasta oli noin 60 prosenttia

Lisäksi Finnair tavoittelee lähes 80 miljoonan euron vuositason pysyviä kustannussäästöjä vuoden 2022 alusta verrattuna vuoteen 2019. Yhtiön mukaan säästöjä haetaan muun muassa kiinteistökuluista, koneiden vuokrauskuluista, palkitsemisrakenteista, myynti- ja jakelukuluista, IT-kustannuksista sekä hallintokuluista. Lisäksi yhtiö jatkaa toimintojen tehostamista, eri asiakasprosessien digitalisointia ja automatisointia sekä neuvottelee uudelleen sopimuksia toimittajiensa ja kumppaniensa kanssa.

"Koronaviruksen vaikutukset muuttavat lentoliikennemarkkinaa merkittävästi myös pidemmällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä joudumme sopeuttamaan toimintaamme merkittävästi laskeneeseen kysyntäämme. Aikaisemmin julkistamiemme lomautusten lisäksi olemme tänään ilmoittaneet aloittavamme keskustelut lisäsopeutustarpeista. Suomalainen lomautuskäytäntö mahdollistaa työnantajan ja työntekijän kannalta joustavat työvoimasopeutukset tällaisissa poikkeusoloissa", Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner sanoo tiedotteessa.

"Koronan jälkeisessä markkinassa menestyvät ne, jotka pystyvät sopeuttamaan kulunsa muuttunutta markkinaa ja kilpailutilannetta vastaaviksi. Finnair aikoo olla voittajien joukossa ja siksi haemme määrätietoisesti säästöjä eri kustannuseristä."

Finnair odottaa lentoliikenteen elpyvän 2-3 vuodessa

Finnairin tämän hetken suunnitelma perustuu arvioon, jonka mukaan lentoliikenne toipuu vuoden 2019 tasolle 2-3 vuodessa. Mikäli kilpailutilanne tai kysyntä osoittautuisi nykyistä oletusta huonommaksi, Finnair ryhtyy tarvittaessa lisätoimiin.

Finnair aloittaa lentojen asteittaisen lisäämisen heinäkuusta alkaen, ja lentää heinäkuussa noin 30 prosenttia normaalista lentomäärästään. Finnair lisää liikenneohjelmaansa lentoja kysynnän elpyessä, ja arvioi lentävänsä vuoden lopussa noin 70 prosenttia normaalista kapasiteetistaan.

Kun täyttä lento-ohjelmaa ei voida koronakauden vuoksi lentää, myös työn määrä on merkittävästi vähentynyt. Kuten Finnair on jo aikaisemmin ensimmäisen vuosineljänneksen yhteydessä indikoinut, tarve henkilöstöresurssien sopeuttamiselle jatkuu ainakin koko vuoden 2020.