Eduskunnan valtiovarainvaliokunta puoltaa suunnitelmaa lentoyhtiö Finnairin pääomituksesta sekä ravintolayrittäjien tuen kasvattamisesta.

Vuoden 2020 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä osoitetaan määrärahoja Finnairin ja ravitsemusyrittäjien rahoitustilanteen helpottamiseen sekä koronaviruksen hallinnan ja torjunnan aiheuttamiin kustannuksiin. Lisätalousarvioesitys lisää määrärahoja ja siten myös valtion nettolainanoton tarvetta 880 miljoonalla eurolla. Valtion vuoden 2020 nettolainanotoksi arvioidaan noin 13,5 miljardia euroa.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi tänään mietinnön, johon sisältyy kolme vastalausetta. Eduskunta käsittelee mietintöä täysistunnossaan vielä tänään. Kolmatta lisätalousarviota on tarkoitus soveltaa 27. toukokuuta alkaen.

Valiokunta pitää 700 miljoonan euron määrärahan myöntämistä Finnairin pääomitusjärjestelyihin perusteltuna, koska yhtiön toiminnan turvaaminen on välttämätöntä sen strategisen tärkeyden, kuten huoltovarmuuden vuoksi.

”Valiokunta pitää myös tärkeänä, että koronaepidemian vuoksi väliaikaisesti lakkautetut lentoyhteydet palautetaan lentomatkustamisen alkaessa elpyä. Näin edistetään muun muassa alueiden elinvoimaisuutta ja parannetaan kansainvälisten yritysten toimintaedellytyksiä,” valiokunnan tiedotteessa kerrotaan.

Ravintoloiden tukeen ehdotti muutoksia jo viime viikolla talousvaliokunta.

Ravintoloille sulkemisesta aiheutuvaa vahinkojen korvausta korotettiin talousvaliokunnan mietinnössä noin 170 miljoonaan euroon ja tuen ehtoja muutettiin esimerkiksi sen suhteen, mitä ajanjaksoa käytetään tulonmenetyksissä vertailukohtana ajalle, jonka ravintolat ovat joutuneet pysymään kiinni. Hallitus esitti alun perin ravintoloille yhteensä 123 miljoonan euron tukea.

Valtiovarainvaliokunta tukee lisäksi mietinnössään Työllisyysrahaston enintään 880 miljoonan euron valtiontakausta, sillä Työllisyysrahaston vastuulla olevat työttömyysturvamenot ovat lisääntyneet merkittävästi ja rahasto tarvitsee velkarahoitusta alijäämän kattamiseksi ja maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Lisäksi valiokunta puoltaa 432 miljoonan euron valtiontakausta eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) puitteissa myönnettävien lainojen vakuudeksi sekä Euroopan investointipankin yhteyteen perustettavasta EU covid-19-takuurahastosta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalle ehdotettua enintään 372 miljoonan euron suuruista valtiontakuuta. Valiokunta painottaa, että lopullisissa sopimuksissa Suomen takaus- ja takuuvastuut rajataan tarkasti ja yksiselitteisesti.