Varakkaimpien suomalaisten muuttotilastoissa on viitteitä Suomen myyntivoittoverojen välttelystä asuinkirjojen siirrolla, kertoo kansalaisjärjestö Finnwatch tuoreessa raportissaan.

Yritysvastuukysymysten tutkimiseen erikoistunut kansalaisjärjestö tarkastelee ”Suuntana paratiisi” -nimisessä raportissaan maastamuuttajien omaisuustulojen ja kohdemaan verotuksen välistä yhteyttä.

Tilastokeskuksen aineistoihin pohjautuva selvitys tarkastelee vuosien 2014–2018 maastamuuttotilastoja omaisuustuloluokittain. Raportissa perustellaan korkeiden omaisuustulojen olevan luotettava indikaattori merkittävästä varallisuudesta.

Selvityksen mukaan yli 50 000 euron omaisuustuloja saaneet muuttavat tilastollisesti muita useammin kohdemaihin, joissa sijoitusten myyntivoittoja ei veroteta lainkaan tai niiltä on mahdollista vapautua osittain tai kokonaan. Alle 50 000 euron omaisuustuloja saaneiden suosimien maiden joukossa tällaisia oli ainoastaan yksi, mikä raportin mukaan viittaisi siihen, että suurilla omaisuustuloilla ja kohdemaan myyntivoittoverotuksella olisi selkeä yhteys.

Muutto Portugaliin jopa 10 kertaa todennäköisemmin

Yli 50 000 euron omaisuustuloja saaneiden henkilöiden kohdemaita ovat raportin mukaan olleet erityisesti Portugali, Sveitsi, Luxemburg ja Singapore.

Finnwatchin raportin todennäköisyyskertoimen mukaan Portugaliin suuntautui muuttoja 9,8 kertaa todennäköisemmin. Luxemburgilla todennäköisyyskerroin oli 5,3, Singaporella 4,9 ja Sveitsillä 3,2.

Raportin mukaan syy-seuraus-suhteen selvittäminen myyntivoittoverojen välttelyn ja maastamuuton välillä edellyttäisi kuitenkin muiden valintaan vaikuttavien tekijöiden kontrolloimista, mikä ei käytetyllä aineistolla ollut mahdollista.

Samaan aikaan raportti pitää omaisuustulojen ja kohdemaan suotuisan myyntivoittoverotuksen korrelaationa selkeänä merkkinä sitä, että kohdemaan verotuksella voi olla vaikutusta sen valintaan, koska tekijät esiintyvät usein yhdessä.

Raportti vaatii verouudistusta menetettävien verotulojen välttämiseksi

Finnwatch vaatii Suomeen arvonnousuveroa, jollainen on sen mukaan käytössä lähes kaikissa keskeisissä verrokkimaissa. Tarkoituksena olisi tällöin saattaa Suomessa asumisaikana kerrytetyt omaisuudennousut veronalaiseksi siinäkin tapauksessa, että verovelvollinen muuttaa ulkomaille ennen omaisuuden realisointia. Päätökset veron valmistelun jatkamisesta tulee Finnwatchin mukaan tehdä jo syksyn budjettiriihessä.

”Kun alunperin Suomessa kertynyttä omaisuutta realisoidaan veroparatiisiin muuton jälkeen, Suomi menettää verotuloja. Veropohjan aukot asettavat verovelvolliset myös eriarvoiseen asemaan ja ruokkivat valtioiden välistä haitallista verokilpailua”, Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen sanoo tiedotteessa.

Raportti toteaa, että Suomen verolainsäädännön vuoksi varakkaimpien henkilöiden on mahdollista välttyä verotukselta muuttamalla ulkomaille ennen omaisuuden luovutusta. Samalla se tulkitsee, että verovelvolliset asetetaan hyvin eriarvoiseen asemaan, kun ainoastaan muuta kuin kiinteistöomaisuutta omistavilla henkilöillä on mahdollisuus myynti voitto-, perintö- tai lahjaverotukselta välttymiseen.

Finnwatch on suomalaisen yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö, jonka taustalla vaikuttaa 11 kehitys-, ympäristö-, ay- ja kuluttajajärjestöä: Solidaarisuus, Eettisen kaupan puolesta, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK, Attac, Kirkon Ulkomaanapu, Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo, Dalitien solidaarisuusverkosto, Maan ystävät, Kuluttajaliitto, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS ja Suomen Lähetysseura.

LUE MYÖS: