Työtuomioistuin on antanut tuomion asiassa, jossa työntekijä oli huomautuksista ja varoituksista huolimatta kieltäytynyt noudattamasta pukeutumista koskevaa työnantajan määräystä. Työnantajalla oli tilanteessa oikeus irtisanoa työntekijän työsopimus Rajamäen viinatehtaalla.

Kyseessä oli trukinkuljettaja, joka käytti keväällä 2012 tukkaan ottamiensa rastojen päällä itse hankkimaansa huivia. Firman lippalakki ei mahtunut enää päähän. Lisäksi hän käytti omia työhousujaan. Työsopimus irtsanottiin lokakuussa 2012.

Asiasta kertoo Edilex.

Tuomiossa katsottiin, että työnantajan antamaa työnjohtomääräystä oli noudatettava erityisesti sen vuoksi, että työvaatetuksen hankkiminen ja kustantaminen olivat työehtosopimuksen mukaan työnantajan velvollisuus.

Toisena keskeisenä perusteena työnantajan tällaiselle määräämisvallalle oli se, että työnantajan määräyksellä ei ollut puututtu itsemääräämisoikeuden piiriin kuuluviin seikkoihin esimerkiksi siten, että hänen olisi tosiasiallisesti edellytetty muuttavan kampaustaan.

Irtisanomiskynnyksen ylittymisen osalta kolmas keskeinen tuomion peruste oli se, että asiallista syytä menettelylle ei ollut esitetty, vaan sen oli katsottava johtuneen lähinnä periaatteellisesta halusta uhmata työnantajan määräyksiä.

- Nyt esillä olevassa tapauksessa kyse oli tietyn hiusmuodin (rasta) pukeutumiselle asettamista vaatimuksista. Tässä mielessä kyse oli työntekijän itsensä työsuhteen aikana aiheuttamasta syystä olla käyttämättä työnantajan järjestämää vaatetusta. On selvää, että tällaiselle työntekijän omaan valintaan perustuvalle toiminnalle ei voida antaa työnantajan toimenpiteet ja perustellut pukeutumisvaatimukset syrjäyttävää merkitystä, työoikeuden professori Seppo Koskinen Turun yliopistosta arvioi Edilexille.