Työtuomioistuin on antanut tuomion asiassa, jossa työntekijä oli huomautuksista ja varoituksista huolimatta kieltäytynyt noudattamasta pukeutumista koskevaa työnantajan määräystä. Työnantajalla oli tilanteessa oikeus irtisanoa työntekijän työsopimus Rajamäen viinatehtaalla.