Finanssivalvonnan mukaan ympäristöministeri Paula Lehtomäellä (kesk.) tai hänen puolisollaan ei ollut sisäpiiritietoa Talvivaaran kaivosyhtiön uraanihankkeesta.