Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan hallitus hyväksyy Juha Sipilän (kesk) hallituksen sovintoesityksen niin sanottua irtisanomislakia koskien. Akava kuitenkin edellyttää, että lain jatkovalmistelu tehdään kolmikantaisesti.

Asiasta kertoi Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder hetki sitten Yle livessä ja Akavan tiedotteessa. Fjäder sanoi Ylen lähetyksessä, että Akava pitää hyvänä sitä, että aktiivimalliin palataan.

”Hallitus tuli selkeästi nyt työmarkkinajärjestöjä vastaan”, Fjäder sanoi.

LUE MYÖS:

SAK: Lakot voidaan keskeyttää – liitot tekevät itse päätökset

STTK:n Palola: ”Hallituksen esitys antaa edellytykset keskeyttää työtaistelutoimet”

Fjäderin mukaan työtaisteluista ei keskusteltu Akavan hallituksessa, vaan liitot itse katsovat sitä, miten työtaistelut ajetaan alas.

Hallituksen henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä helpottava lakihanke on nostanut ay-liikkeen takajaloilleen. Hanketta on vastustettu työtaisteluilla.

Hallituksen eilen julkistamassa ratkaisuehdotuksessa on neljä kohtaa. Niistä tärkein on muutos työsopimuslain muotoiluun. Aiempi kymmenen työntekijän raja on poistettu kokonaan ja linjattu, että yrityksen työntekijämäärä otetaan huomioon kokonaisarviossa.

Ratkaisuehdotukseen kuuluu myös työttömyysturvan karenssin lyhentäminen 90 päivästä 60 päivään. Lisäksi hallitus on valmis käynnistämään kolmikantavalmistelun aktiivimallin toteuttamistavoista sekä jatkamaan kolmikannassa omaehtoisen työnhaun mallin valmistelua.

Aiemmin keskusjärjestöt ovat vaatineet koko niin sanotun irtisanomislain pois vetämistä ehtona työtaisteluiden lopettamiselle.

LUE MYÖS:

Professori: Nyt poistui paha ongelma irtisanomislaista – ”100 kertaa selkeämpi tilanne”

Tässä on Sipilän hallituksen ratkaisuehdotus