Fortum on sopinut ostavansa kaikki Elliott Management Corporation ja sen tytäryhtiöiden sekä Knight Vinke Energy Advisors Limited ja sen tytäryhtiöiden hallinnoimat Uniperin osakkeet, yhteensä yli 20,5prosenttia.

Valtionyhtiö Fortum maksaa yhteensä noin 2,3 miljardia euroa näistä osakkeista, mikä vastaa 29,93 euroa osakkeelta. Kun järjestely on saatu päätökseen, Fortumin osuus saksalaisessa Uniperissa nousee yli 70,5 prosenttiin ja Fortumin Uniper-investoinnin kokonaisarvo noin 6,2 miljardiin euroon, mikä vastaa keskimäärin 23,97 euroa Uniperin osakkeelta.

Ympäristöjärjestöt ovat arvostelleet Fortumia Uniper-omistuksista, sillä Uniper käyttää toiminnassaan runsaasti hiiltä ja myös kaasua. Järjestöt laskivat maaliskuussa, että Fortum on jo edellisen Uniper-kaupan myötä EU:n pahimpia saastuttajia.

Lisäksi Uniperin johto on ollut vastahankainen Fortumin omistuksia kohtaan. Kiista repesi viime kaupan yhteydessä ja Uniper kampanjoi julkisuudessa Fortumia vastaan. Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark kommentoi jupakkaa Ylelle lokakuussa 2017 näin:

”Tällainen julkinen hyökkäys omistajien tekemiä kauppoja vastaan on tietysti aika poikkeuksellinen ja hieman hämmentävä.” LUE LISÄÄ:

Uniper on myös keskustelua herättäneen Nord Stream 2 -kaasuputken rahoittajia. LUE MYÖS:

Tavoitteena vakauttaa Uniper

Fortumin ensisijaisena tavoitteena on ollut sopia yhteisestä kehityssuunnasta Uniperin johdon kanssa, mutta keskustelut ovat päättyneet kerta toisensa jälkeen tuloksettomina. Fortum uskoo tiedotteen mukaan, että Uniperin nykyisen omistusrakenteen ja osapuolten välisten suhteiden selkiyttäminen vakauttaa Uniperin tilanteen ja palauttaa huomion Uniperin liiketoimintaan ja tarjolla oleviin mahdollisuuksiin.

"Olen tyytyväinen, että olemme tänään edenneet merkittävästi tavoitteessamme luoda johtava toimija Euroopan energiamuutokseen. Olen vakuuttunut, että yhdessä voimme tarjota houkuttelevia mahdollisuuksia molemmille yhtiöille ja niiden työntekijöille”,Fortumin toimitusjohtaja Lundmark sanoo tiedotteessa. LUE LISÄÄ:

”Fortumin osakkeenomistajille järjestely tarkoittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua. Tässäkin järjestelyssä noudatamme investointiperiaatteitamme, jotka tähtäävät omistaja-arvon kasvattamiseen hallittavalla riskitasolla", Lundmark jatkaa.

Järjestely edellyttää Venäjän viranomaisten hyväksyntää

Järjestelyn loppuun saattaminen edellyttää viranomaishyväksyntää Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Fortum odottaa saattavansa järjestelyn loppuun vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Fortum on jo käynnistänyt keskustelut Venäjän viranomaisten kanssa ja jättänyt ennakkoilmoituksen kaupasta maan kilpailuviranomaiselle.

Fortumin Uniper-omistus sai EU:n kilpailulainsäädännön mukaisen hyväksynnän ilman ehtoja jo vuonna 2018, eikä uutta viranomaishyväksyntää siten tarvita.

Osakejärjestely rahoitetaan olemassa olevilla kassavaroilla ja Barclays Bank PLC:n myöntämällä rahoituksella. Fortumille on ensiarvoisen tärkeää säilyttää investment grade -tason luottoluokitus myös järjestelyn jälkeen ja vahvistaa rahoitusprofiiliaan pitkällä aikavälillä. Näin taataan kasvaneelle konsernille riittävä taloudellinen vakaus ja tuki. Fortum yhdistelee Uniperin tilinpäätökseensä tytäryhtiönä, kun järjestely on saatettu päätökseen.

Fortum edellyttää, että Uniperin hallintoneuvoston kokoonpanoa muutetaan viipymättä vastaamaan Fortumin omistusosuutta. Asian järjestämiseksi Fortum on yhteydessä Uniperiin.

Luottamuksen vahvistamiseksi Uniperin ja sen henkilöstön kanssa Fortum on päättänyt, ettei se tee Saksan lainsäädännön mukaista määräysvaltasopimusta (domination and/or profit and loss transfer agreement, DPLTA) Uniperin kanssa tai lunasta vähemmistöosakkeita ainakaan seuraavaan kahteen vuoteen.