Valtion energiayhtiö Fortum on valmis ajoittamaan Loviisaan suunnitellun uuden ydinvoimalan käyttöönoton vuosiin 2022–2023. Fortum haluaa hallitukselta mahdollisimman nopeasti myönteisen periaatepäätöksen kaikille kolmelle uutta ydinvoimalaa suunnittelevalle yhtiölle eli itselleen, Teollisuuden Voimalle ja Fennovoimalle.

Loviisan kolmannen laitosyksikön suunniteltua myöhäisempi käyttöönottokin edellyttää Fortumin mukaan valtioneuvoston periaateluvan saamista nyt. Kielteinen periaatepäätös tarkoittaisi koko vuosia kestävän lupaprosessin aloittamista alusta myöhemmin, kerrottiin yhtiöstä maanantaina.

Ilmoitus Fortumin valmiudesta kolmen uuden ydinvoimalan käyttöönoton porrastamiseen sisältyy työ- ja elinkeinoministeriölle annettuun kannanottoon valtiovarainministeriön ydinvoimalausunnosta. Lupien myöntämisessä tulisi Fortumin mukaan edetä nopeasti, jotta voimalahankkeet saataisiin konkreettisesi liikkeelle ennen kuin ydinvoimarakentaminen kiihtyy maailmalla merkittävästi.

Ydinvoimahankkeet on Fortumin mukaan järkevää jaksottaa siten, että ne eivät etene samassa vaiheessa. Fortum on valmis aikatauluttamaan hankkeensa siten, että se valmistuu myös markkinoiden sähköntarpeen ja resurssitarpeen kannalta tarkoituksenmukaisesti.

Loviisan kolmannen yksikön käyttöönotto vuosina 2022–2023 pienentää Fortumin mukaan riskiä rakennustoiminnan ja rakennusmarkkinoiden ylikuumenemisesta, rahoituksen riskilisän noususta ja työvoimapulasta. Tämä aikataulu varmistaisi yhtiön mukaan myös nykyisten Loviisan ydinvoimalaitosten hallitun korvaamisen.

Periaateluvan saaminen Loviisan laitokselle nyt on tarpeen lupaprosessin pituuden takia. Ydinvoimalahanke kestää nykyisin melkein 15 vuotta, ja uusi laitos on Fortumin mukaan saatava käyttöön hyvissä ajoin eli 3–4 vuotta ennen Loviisan vanhojen laitosten käyttölupien päättymistä.

Loviisan nykyisen laitosten käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030. Silloin alun perin 25 vuodeksi suunnitellut laitokset ovat toimineet 50 vuotta.