Tutkimusjohtaja Pasi Holm Taloustutkimuksesta nostaa esiin kiintoisan muutoksen puolueiden kannatuksessa. Holm analysoi Taloustutkimuksen aineistoja jaotellen kannatuksen työssä käyviin ja koko väestöön.