Vihreiden kannatus rämpii Ylen Puoluekannatusmittarin mukaan matalimmillaan 12 vuoteen. Tuloksista huolimatta vihreiden puoluesihteeri Panu Laturi on luottavainen.

Vuoden 1999 kannatuslukemista saakka puolue on saavuttanut vähintään 8 prosentin lukemat aina ennen tätä vuotta. Toukokuussa kannatus putosi 7,7 prosenttiin ja on syyskuuta lukuunottamatta pysytellyt alle 8 prosentin riman.

- Ylen gallupeihin muutettiin korjauskertoimia heti vaalien jälkeen. Se vaikuttaa osaltaan tulokseen, toteaa puoluesihteeri Laturi Uudelle Suomelle.

Otantamenetelmällä selvitettyjä kannatuslukemia on korjattu Ylen gallupeja toteuttavalla Taloustutkimuksella erilaisilla korjauskertoimilla vastaamaan paremmin todellista kannatusta. Perussuomalaisten rynnistys viime vaaleissa sai tutkimuslaitokset kuitenkin muuttamaan korjauskertoimia.

- Mutta kyllä tämä on puolueessa huomattu ja syksyn aikana on käyty sisäisiä keskusteluja ja tehty uudistustyötä. Se rupeaa näkymään heti keväällä, Laturi lisää heti perään.

Uudistustyön tuloksena Vihreät alkavat Laturin mukaan panostaa jälleen vahvemmin ympäristökysymyksiin. Myös jäsendemokratiaa tullaan korostamaan hallitusneuvotteluista saatujen kokemusten johdosta. Tuolloin puolue uteli koko jäsenistöltään, tulisiko hallitukseen lähteä.

- Myös hallituksessa toimitaan nyt toisin kuin viime kaudella. Jos olemme jostain eri mieltä, niin se myös sanotaan, hän lisää.

"Tulokset heilahtelevat tulevaisuudessa enemmän"

Puoluesihteeri Panu Laturi uskoo, että tulevaisuudessa puolueiden kannatukset tulevat heilahtelemaan vahvemmin kuin on totuttu. Jo nyt on nähty perussuomalaisten kiitonousu toiseksi suosituimmaksi puolueeksi ja keskustan romahdus neljänneksi. Vihreidenkin kannatuksen heilahteluväli on Ylen Puoluekannatusmittarin mukaan 7,2:sta 14,5 prosenttiin.

Suurimmiksi syiksi Laturi laskee poliittisen kentän murroksen ja puolueuskollisuuden murtumisen. Epävarmat ajat ovat saaneet ihmiset myös empimään puoluekantaansa. Viimeisimmässä kyselyssä yli kolmasosa haastatelluista ei osannut nimetä suosikkipuoluettaan.

- Viime vaaleissa moni äänestäjä vaihtoi puolueesta, jota on perinteisesti äänestänyt, toiseen. Kun kerran on puoluetta vaihtanut, niin toinen kerta on jo helpompi, Laturi ennakoi.

Perinteisen oikeisto-vasemmisto-akselin sijaan, ihmiset tekevät Laturin äänestyspäätöksiään nyt myös sen perusteella, edustavatko puolueet konservatiivisia tai liberaaleja arvoja, ja miten ne suhtautuvat tulevaisuuteen.

Tästä epävarmuudesta ja matalista kannatuslukemista huolimatta, Laturi uskoo, että puolue yltää ensi vuoden kuntavaaleissa yli 9 prosentin tulokseen. Hän vahvistaa myös, että puolue pitää edelleen kiinni tavoitteestaan saada vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 15 prosentin kannatus.

Tämä tarkoittaa sitä, että puolueen on hallitusvastuussa kyettävä tuplaamaan Ylen mittaama kannatus alle neljässä vuodessa.