YK:n yleiskokous hyväksyi keskiviikkona kansainvälisen siirtolaissopimuksen eli -kompaktin. Kiistelyä herättänyttä kompaktia tukenut päätöslauselma sai lopulta taakseen 152 maan tuen. Vastaan äänesti yllättäen vain viisi maata - Yhdysvallat, Unkari, Puola, Tsekki ja Israel - ja 12 äänesti tyhjää. Suomi kannatti kompaktia.

YK:n pääsihteeri António Guterres luonnehti tiedotteessaan äänestystulosta ”ylivoimaiseksi” ja vetosi poissaolleisiin sekä äänestyksessä pidättäytyneisiin maihin, jotta ne liittyisivät myöhemmin mukaan kompaktiin.

Ennen äänestystä kompaktin vastustajien kannan esitti Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó. Hän sanoi, että YK on tekemässä "suuren virheen" hyväksyessään asiakirjan, joka on "äärimmäisen siirtolaisuusmyönteinen".

"Unkari haluaa itse päättää siitä, kuka tulee maahamme ja kenen kanssa haluamme asua", Szijjártó sanoi. Hän korosti, että rajavalvonta on itsenäisten valtioiden tärkeimpiä velvollisuuksia, ja rajan laittomasta ylityksestä on rangaistava ankarasti.

"Me säilytämme Unkarin unkarilaisena maana", Szijjártó sanoi ilmoittaessaan, että Unkari ei halua olla siirtolaisuuden lähtömaa, läpikulkumaa eikä kohdemaa.

Myös Yhdysvaltain edustaja kannatti kompaktin hylkäämistä. USA:n hallituksen mielestä rajavalvonnasta ei neuvotella kenenkään kanssa, koska se on itsenäisen valtion ensisijainen tehtävä ja tärkeä osa itsemääräämisoikeutta.

Kompakti on USA:n mielestä yritys laajentaa kansainvälistä hallintoa ja luoda jonkinlaista "pehmeää lainsäädäntöä", joka vihjaa juridisiin velvollisuuksiin. USA vastustaa kaikkia sen kaltaisia velvollisuuksia, hän sanoi.

Kompaktin hyväksymisen puolesta puhui Filippiinien ulkoministeri Tedoro Locsin Jr. Hänen mukaansa sana "kompakti" on valittu tarkoituksella asiakirjan otsikkoon korostamaan sitä, ettei kyseessä ole sitova asiakirja.

"Kompaktiin ei sisälly mitään toimeenpanomenetelmää, vaan se perustuu omatunnon ohjaukseen", Locsin sanoi. Hänen mukaansa kompakti "ei loukkaa maiden itsemääräämisoikeutta piiruakaan, vaan muistuttaa niiden moraalisesta vastuusta."

"Siirtolaiset eivät ole matkalla olevia orjia", Locsin sanoi. Hänen kantaansa ja kompaktia tukivat muun muassa Tyynenmeren, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maaryhmien sekä Kanadan ja Indonesian edustajat.

Singaporen ja Chilen edustajat ilmoittivat maidensa pidättyvän äänestyksestä.

"Ei sitova sopimus"

Erimielisyys siirtolaiskompaktin merkityksestä ehti jo aiheuttaa poliittisia levottomuuksia eri puolilla Eurooppaa. Vakavimmat seuraukset sillä oli Belgiassa, jonka hallitus hajosi viime viikolla kompaktia vastustaneen flaamilaisen puolueen lähdettyä oppositioon. Kompaktia kannattanut pääministeri Charles Michel ei selvinnyt tiistain luottamusäänestyksestä ja ilmoitti eroavansa.

Siirtolaiskompaktissa sanotaan suoraan, että se ei ole juridisesti sitova sopimus. Kyseessä on pikemminkin julistus, jonka hyväksyneet maat lupaavat tehdä parhaansa sen toteuttamiseksi. Samankaltaisia julistuksia YK:n yleiskokous laatii joka vuosi, eikä niiden rikkomisesta seuraa mitään rangaistuksia.

Hyvä esimerkki vastaavanlaisesta lupauksesta tai sitoutumisesta (commitment) on YK:ssa vuonna 1972 hyväksytty tavoite, jonka mukaan rikkaiden maiden pitäisi antaa 0,7 prosenttia bruttokansantuotteestaan kehitysapuun. Suomikin "sitoutui" tähän tavoitteeseen, mutta ei ole koskaan lunastanut lupaustaan. Vuonna 2014 avun bkt-osuus oli korkeimmillaan, 0,6 prosenttia, ja nykyisen hallituksen aikana osuus on ollut keskimäärin 0,4 prosenttia.

Suomella ei ollut keskiviikon yleiskokouksessa puheenvuoroa, mutta Suomen kannan ilmoitti sisäministeri Kai Mykkänen viikko sitten Marokon Marrakeshissa pidetyssä ministerikokouksessa, jossa kompaktin lopullinen teksti vahvistettiin.

Mykkänen sanoi Suomen puheenvuorossa, että kompaktiin sisältyvät säännöt ja oikeudet on ymmärrettävä oikealla tavalla, tai muuten sen tavoitteet ovat vaarassa. "Huomautamme, että kompakti ei synnytä oikeutta siirtolaisuuteen, eikä sen avulla luoda mitään uusia juridisia kategorioita tai niihin liittyviä etuuksia."

Uusia juridisia kategorioita voisi luoda esimerkiksi luonnonmullistuksista tai ilmastonmuutoksen seurauksista johtuva siirtolaisuus. Kompaktissa tätä asiaa käsitellään, mutta siinä ei suoraan kannateta "ympäristöpakolaisuuden" tai "ilmastopakolaisuuden" ottamista osaksi kansainvälistä oikeutta.

Mykkäsen mukaan kompaktia kuitenkin tarvitaan, koska siirtolaisuus joka tapauksessa jatkuu, ja on parempi että valtiot toimivat yhteistyössä pitääkseen muuttoliikkeen mahdollisimman turvallisena ja järjestäytyneenä.

"Emme voi saada maailmaa, jossa siirtolaisuus jatkuisi ilman kontrollia ja rajoituksia", Mykkänen sanoi.

Venäjä: "Ei ilmastopakolaisia"

Myös Venäjän federaatio asettui ehkä hieman yllättäen tukemaan kompaktia. Venäjän puheenvuorossa korostettiin sitä, että kyseessä on kompromissi, joka voi luoda pohjaa laillista siirtolaisuutta koskevalle kansainväliselle yhteistyölle.

Venäjä odottaa myös, että kompakti auttaa jäsenmaiden yhteistyöstä laittoman siirtolaisuuden estämisessä, luvattomien siirtolaisten palauttamisessa lähtömaihinsa sekä sekä siirtolaisuuteen liittyvän rikollisuuden torjunnassa.

Venäjä korosti omassa puheenvuorossaan vahvasti myös sitä, että kompakti ei luo mitään muutto-oikeutta ympäristöongelmien tai ilmastonmuutoksen perusteella.

"Tällä hetkellä ei ole mitään luotettavaa ja yleisesti tunnustettua tieteellistä näyttöä siitä, että ihmiset joutuisivat jättämään kotejaan ilmastonmuutoksen vuoksi, eikä näyttöä ole siitäkään, että ympäristötekijät olisivat hallitseva syy siirtolaisuuden taustalla", Venäjän puheessa sanottiin.

LUE LISÄÄ: Professori: Venäjä on varma merkki siitä, että GCM ei ole sitova

YK:n jäsenmaiden lisäksi kompaktia on kannattanut myös Euroopan unioni, vaikka kaikki jäsenmaat eivät sitä hyväksyneetkään. Unkari jäi pois EU-ryhmästä jo kompaktin valmisteluvaiheessa, mutta EU:sta eroamassa oleva Britannia on ollut mukana. Yleiskokouksen äänestyksessä kompaktia vastustivat EU-maista Unkarin lisäksi myös Puola ja Tsekki.

EU ei äänestä YK:n yleiskokouksissa, koska sillä on järjestössä vain tarkkailijajäsenen asema.

LUE MYÖS: Nyt puhuu sisäministeri Mykkänen: Tätä GCM-paperi merkitsee Suomelle

"Edistää, helpottaa, vahvistaa"

Keskiviikkona hyväksytyssä GCM-kompaktissa on 34 sivua, ja sen englanninkielinen versio on luettavissa tästä linkistä. ( https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf ) Suomen ulkoministeriön kootut selitykset kompaktin sisällöstä löytyvät täältä. ( https://um.fi/julkaisut/-/asset_publisher/TVOLgBmLyZvu/content/mika-on-gcm-kysymyksia-ja-vastauksia-siirtolaisuusasiakirjasta?p_p_auth=Ot4H1Csj&curAsset=0&stId=44227 )

Sopimuksella on muun muassa seuraavia tavoitteita:

1. Koota ja hyödyntää täsmällistä tietoa siirtolaisuudesta ja sen syistä päätöksenteon pohjaksi

2. Vähentää haitallisia syitä, jotka pakottavat ihmisiä lähtemään kotimaistaan

3. Varmistaa, että kaikilla siirtolaisilla on laillinen henkilöllisyystodistus

4. Edistää laillisten siirtolaisten käyttämien matkareittien turvallisuutta

5. Helpottaa siirtolaisten mahdollisuuksia päästä kunnollisiin töihin

6. Hengenpelastustoiminnan edistäminen siirtolaisten turvaksi

7. Vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ihmissalakuljetusta vastaan

8. Huolehtia rajavalvonnan koordinoimisesta

9. Luoda säännöt, joiden avulla siirtolaisten kohtelu rajoilla olisi reilua ja yhdenmukaista

10. Huolehtia siirtolaisten perustarpeista

11. Edesauttaa siirtolaisten kotoutumista uusiin kotimaihinsa

12. Poistaa syrjintä kaikissa muodoissaan ja edistää valistunutta kansalaiskeskustelua

13. Edistää siirtolaisten kouluttautumista työelämään

14. Helpottaa siirtolaisten maksuliikennettä ja taloudellista asemaa

15. Edistää yhteistyötä luvattomien siirtolaisten palauttamisessa kotimaihinsa