Ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan Japanin hallitus on kieltäytynyt antamasta järjestölle lupaa säteilymittauksiin aluevesillään 12 meripeninkulman päässä rannikosta.

Greenpeacen mukaan järjestön Rainbow Warrior -alus tekee kuitenkin mittauksia aluevesirajan ulkopuolella. Rainbow Warrior saapui Tokion edustalle eilen matkallaan kohti Fukushiman onnettomuusydinvoimalaa.

Greenpeace esitti Japanin elintarvike- ja maatalousministeriölle ”perusteellisen tutkimussuunnitelman säteilymittauksista, jotka täydentäisivät viranomaisten mittauksia”. Ministeriön antama lupa annettiin meriveden, pohjasedimentin ja merieliöiden tutkimukseen, mutta tutkimusalueesta rajattiin pois aluevedet 12 meripeninkulman sisäpuolella.

–On erittäin tärkeää, että Greenpeacen sallitaan tutkia merieliöitä ja tehdä mittauksia rannikoilla, jossa Fukushimasta vuotaneen saastuneen veden aiheuttama riski on suurin, sanoo Japanin Greenpeacen pääsihteeri Junichi Sato.

–Tässä on kyseessä riippumattoman ja läpinäkyvän informaation tuottaminen, jotta ihmiset voisivat suojella terveyttään ja toimeentuloaan.

Greenpeacen mukaan mittaustutkimuksia olisi laajennettava merialueelle, josta Japanin elintarviketuotanto on riippuvainen.