Brittilehti The Guardian kertoo lehden selvityksen osoittavan Y-sukupolveen eli vuosina 1980–1995 syntyneisiin länsimaisiin ihmisiin kohdistuvan taloudellisen ”petoksen” koko kurjuudessaan.

Lehden mukaan Y-sukupolvi tai ”milleniaalit” on sivuutettu teollisuusmaihin kertyneen rikkauden ja taloudellisen hyvinvoinnin jaossa useimmissa suurissa länsimaissa. Tähän on syynä velkaantumisen, työttömyyden, globalisaation, demografisten muutosten kuten ikääntymisen ja asumisen hinnan nousun yhdistelmä, Guardian tiivistää selvitystään.

– Tuloksena on ennennäkemättömän epätasa-arvoinen tilanne sukupolvien välillä, lehti väittää.

Guardianin mukaan tilanne on muuttunut ratkaisevasti viimeisen 30 vuoden aikana. Kun nuoret aikuiset silloin tienasivat kansallista keskipalkkaa enemmän, nuorten aikuisten tienestit ovat nyt romahtaneet monissa maissa 20 prosenttia keskitulojen alle. Sen sijaan eläkeläisten tulot ovat nousseet.

Nuorten aikuisten keskimääräisen tulotason lasku suhteessa muuhun yhteiskuntaan koskee ainakin Isoa-Britanniaa, Saksaa, Ranskaa, Espanjaa, Italiaa, Yhdysvaltoja ja Kanadaa. Sen sijaan Australiassa tilanne on päinvastainen.

– Kahdessa näistä maista – Yhdysvalloissa ja Italiassa – milleniaalien käytettävissä olevat tulot ovat reaalisesti hädin tuskin korkeammat kuin 30 vuotta sitten, vaikka muu väestö on samaan aikaan kokenut merkittävän [tulotason] nousun, Guardian raportoi.

Esimerkiksi Ranskassa on ensimmäistä kertaa havaittu tilanne, jossa tuoreiden eläkeläisten käytettävissä olevat tulot ovat keskimäärin korkeammat kuin alle 50-vuotiaiden ”perheenpäiden” tulot. Italiassa keskiverto alle 35-vuotias oli pienituloisempi kuin keskimääräinen, alle 80-vuotias eläkeläinen.

Lehden kuulemien asiantuntijoiden mukaan ”epäreilulla” kehityksellä voi olla merkittäviä seurauksia muun muassa perheiden perustamiseen ja myös yhteiskunnan sosiaaliseen koheesioon. Asiantuntijat vaativat päättäjiä puuttumaan tilanteeseen nopeasti.

OECD:n pääsihteeri Angel Gurría sanoo, että köyhyyden uusjako alkoi 80-luvulla, mistä lähtien pienituloisuus on ollut kasvussa nuorten aikuisten ryhmissä ja laskussa eläkeläisryhmässä. Entisestään tilanne on pahentunut vuodesta 2008 alkaneen globaalin taantuman vietyä nuorilta työpaikkoja.

– Kapitalismin aikana meillä ei ole koskaan ollut tällaista tilannetta, jossa väestö ikääntyy vauhdilla ja joissain maissa myös supistuu, emmekä tiedä, voimmeko enää jatkaa talouden kasvattamista kuten olemme aiemmin tehneet, sanoo Britannian hallituksen neuvonantajana toimiva professori Diane Coyle Guardianille.

Yhteistyössä Joseph Rowntree Reform Trust -järjestön kanssa tehty selvitys ja siihen liittyviä artikkeleita löytyy Guardianin verkkosivuilta tämän linkin takaa.