Narkolepsiaan H1N1-rokotteen seurauksena sairastuneille on aloitettu korvausten maksamiset, kertoo Lääkevahinkovakuutuspooli.

Narkolepsiasta johtuneita vahinkoilmoituksia pooli on saanut yhteensä 111 kappaletta. Niistä tässä vaiheessa on katsottu korvattaviksi 78 tapausta. Muiden ilmoitusten selvittelytyötä jatketaan.

- Lähes kaikille vahingonkärsineille maksetaan nyt yhdenmukaisin perustein ennakkokorvaukset sekä tilapäisestä haitasta että pysyvästä haitasta. Muutamalla henkilöllä sairaudentila on tällä hetkellä niin poikkeuksellinen, että he tulevat saamaan yleistä tasoa suuremmat ennakkokorvaukset, pooli toteaa.

Lääkevahinkovakuutuspoolin mukaan tässä vaiheessa on perusteltua maksaa narkolepsiaan sairastuneille tilapäisen haitan ennakkokorvauksena 8 700 euroa. Korvaus vastaa vuonna 2012 sovellettavien liikennevahinkolautakunnan normien korvausluokan 4 (vaikeat vammat) ylärajaa. Korvaus on tarkoitettu kattamaan narkolepsian ilmenemisen ja terveydentilan vakiintumisen välisen ajan.

- Nyt ei vielä voida arvioida kenellekään narkolepsiaan sairastuneelle aiheutuvaa lopullista haittaa. Terveydentilan vakiintumiseen ja pysyvän haitan korvauksen tarkempaan määrittämiseen tulee kulumaan pitkähkö aika. Tämä ajankohta joudutaan arvioimaan jokaisen kohdalla yksilöllisesti, mutta todennäköisesti se on aikaisintaan 3–5 vuoden kuluttua narkolepsian oireiden puhkeamisesta, sanoo yksikönjohtaja Asko Nio tiedotteessa.

Alle 18-vuotiaan pysyvän haitan korvaus maksetaan kahdessa erässä: ensin niin sanottu nuoren henkilön korvaus ja 18 vuoden iän täyttymisen jälkeen varsinainen korvaus, jonka perusmäärä haittaluokassa 4 on 13 600 euroa vuonna 2012.

- Esimerkiksi 10-vuotias saa nyt ennakkokorvauksina yhteensä noin 11 700 euroa ja lisäksi 18 vuotta täytettyään tuolloista haittaluokkansa perusmäärää vastaavan korvauksen. Narkolepsiaan sairastuneen 18-vuotiaan ennakkokorvaukset nyt ovat 22 300 euroa, Nio selvittää.

Sairauden hoidosta sekä lapselle että hänen vanhemmilleen aiheutuneita kuluja korvataan. Lisäksi myöhemmin voi sairastuneiden kohdalla aiheutua ansionmenetystä, mistä myös maksetaan korvausta.