Kela maksoi viime vuonna asumistukia yhteensä yli 2000 miljoonaa euroa. Kahden miljardin euron raja meni rikki ensimmäistä kertaa. 2010-luvulla asumistuen summa on kasvanut 65 prosenttia.

Viime vuonna asumistukea saaneista ruokakunnista noin neljännes asuu Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Noin puolet yleistä asumistukea saaneista ruokakunnista asuu pääkaupunkiseudun ulkopuolella suurissa kaupungeissa ja kaupunkiseutujen kehyskunnissa.

Kelan mukaan suurin osa yleisen asumistuen saajista on yksinasuvia.

–Vuosina 2013–2016 yksinasuvien osuus oli hieman alle 60 prosenttia asumistukea saaneista ruokakunnista. Opiskelijoiden siirtyminen yleiseen asumistukeen nosti yksinasuvien osuuden 66 prosenttiin vuonna 2017, Kela kertoo.

Yleisen asumistuen saajat ovat pääosin nuoria.

–Ruokakuntia, joissa tuen hakija oli alle 35-vuotias, on yli puolet yleistä asumistukea saaneista vuosina 2013–2016. Opiskelijoiden siirtyminen yleiseen asumistukeen kasvatti alle 35-vuotiaiden osuutta entisestään, yli 60 prosenttiin, Kela kertoo.

Kelan tilastollinen vuosikirja kertoo, että asumistukimenot olivat 723 miljoonaa euroa vuonna 1995 ja 982 miljoonaa euroa vuonna 2005.

Miljardin euron raja puhkaistiin vuonna 2006, ja kymmenessä vuodessa niiden määrä on kaksinkertaistunut. Vuoden 2010 jälkeen Kelan asumistukimenot ovat kasvaneet peräti 65 prosenttia.

Viime vuonna täysi-ikäisiä yleisen asumistuen, eläkkeensaajan asumistuen ja opintotuen asumislisän saajia oli kaikkiaan 672 000.