Kuluttajaviraston mukaan sähköyhtiö Market Energia jatkaa yhä lainvastaista laskutustoimintaansa.

Kuluttajavirasto kehotti helmikuussa ongelmayhtiötä korjaamaan sen laskutuksessa ja asiakaspalvelussa havaitut ongelmat. Mitään ei kuitenkaan ole tapahtunut, virasto kritisoi.

Kuluttajaviraston mukaan Market Energia on lähettänyt asiakkailleen laskuja, jotka koskevat tulevien kuukausien sähkönkäyttöä. Tällainen etukäteen tapahtuva laskutus on viraston mukaan ”vastoin sähkömarkkinoiden toimintatapoja ja kuluttajan kannalta riskialtista”. –Ei ole takeita siitä, että sähköntoimitus jatkuu vielä kuukausien kuluttua ja että asiakas saa sopimuksen päättyessä etukäteen maksamansa rahat nopeasti takaisin, katsoo virasto.

Market Energian sopimusehtojen mukaan asiakkaita laskutetaan neljä kertaa vuodessa. Kuluttajat ovat kuitenkin saaneet yhtiöltä laskuja jopa muutaman viikon välein.

Kuluttajavirasto huomauttaa, että jos laskutusta koskevia ehtoja muutetaan, muutoksista pitää sähkömarkkinalain mukaan lähettää kuluttajalle kirjallinen ennakkoilmoitus. Muutos saa tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Market Energia ei ole ilmoittanut asiakkailleen laskutuksen muutoksista lain vaatimalla tavalla. Siksi asiakas, joka ei ole saanut Market Energialta ilmoitusta laskutuksen muuttamisesta, voi viraston mukaan jättää laskun maksamatta ja tehdä asiasta valituksen Market Energialle. Hyvä perintätapa edellyttää, että yritys ei saa jatkaa laskun perintää, ennen kuin valitukseen on vastattu ja laskun aiheellisuus on selvitetty.

Pahimmissa tapauksissa Market Energia on lähettänyt laskuja kuluttajille, jotka eivät ole tehneet yhtiön kanssa sopimusta.