Hallituksen budjettiesitys kerää kritiikkiä ainakin velanotosta ja ilmastotoimien unohtamisesta. Sähköenergian arvonlisäverokantaa alennetaan